Na nowym wśród swoich

To temat naszego kolejnego spotkania.

Stowarzyszenie Interclub Femina zorganizowało kolejne, polsko-niemieckie wyjście do Muzeum Łużyckiego w Zgorzelcu na wystawę „Na nowym wśród obcych”, aby wspólnie z koleżankami z Görlitz zobaczyć, jak przekształcało się przedwojenne Przedmieście Nyskie w Görlitz na Przedmieście Nyskie w Zgorzelcu.

Dla obu stron było to emocjonalne przeżycie. Niektóre nasze koleżanki Niemki pamiętały z dzieciństwa, inne z opowiadań rodziców, jak to miejsce wyglądało przed 1945 rokiem. Z kolei dla mieszkanek  Zgorzelca to ciekawe przypomnienie miejsc i sytuacji, które również znają z osobistych i rodzinnych doświadczeń.

Jak zmieniły się relacje pomiędzy Polakami i Niemcami od tamtego czasu ? Czy dzisiaj Przedmieście Nyskie jest dla naszych sąsiadów miejscem obcym ?

Przy wspólnej kawie w urokliwej restauracji Bella Maggio na Przedmieściu Nyskim kobiety rozmawiały o historii, która z jednej strony podzieliła dwa narody, z drugiej zaś pozwoliła na poznanie nowych ludzi,budowanie zaufania.

I tu podziękowania dla Dyrekcji i Pracowników Muzeum Łużyckiego za umożliwienie nam po raz kolejny zwiedzenia Wystawy w dla nas dogodnym terminie, za profesjonalne, a jednocześnie wyrozumiałe nastawienie dla naszej polsko-niemieckiej grupy.

I kolejne podziękowanie dla Pani Magdaleny Polonis i Pracowników Bella Maggio za przemiłe zorganizowanie spotkania przy kawie, dzięki któremu  żadna z nas nie powie, że żyjemy wśród obcych. Europa Miasto Zgorzelec- Görlitz dla wielu z nas jest wspólnym miastem, w którym, po obu stronach Nysy możemy zwiedzać ciekawe miejsca, pójść na spacer, zjeść coś dobrego i wypić pyszną kawę.

Dlatego też dzisiaj możemy spokojnie powiedzieć, że choć na nowym, to jesteśmy wśród swoich.

 

 

Prelekcja – nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zamieszczonym na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/…/prelekcja-z-nowych-wzorow-…/ .
Warto również skorzystać z załączonego materiału.
Pozwodzenia

Sprawozdania Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda organizacja pozarządowa bez względu na wysokość obrotów, w tym również zerowych,ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca. Na tej podstawie sporządza CIT 8 i składa go do 31 marca w Urzędzie Skarbowym. Od bieżącego roku na dzień dzisiejszy obowiązują przepisy utrzymujące ten termin, chociaż przygotowywana jest zmiana w tym zakresie. Dopóki nie ma zmiany w przepisach, bazujemy na tym, co obowiązuje na dzisiaj.
Od bieżącego roku wszystkie dokumenty sprawozdawcze składamy wyłącznie w formie elektronicznej.
CIT 8 składamy za pomocą podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga, jeżeli organizacja nie posiada takiego podpisu, może upełnomocnić kogoś, kto taki podpis posiada.
Kwestią drugą jest sporządzenie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające i dodatkowe).
To sprawozdanie musi być również przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez cały Zarząd do 31.03. ( to można przez e-PUAP).
Po zatwierdzeniu sprawozdań przez organ statutowy upoważniony do tego ( Walne Zebranie) w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, najczęściej do 30 czerwca ,należy go maksymalnie w 10 dni od dnia zatwierdzenia złożyć wraz z uchwałą zatwierdzającą do US. Te dokumenty można złożyć bezpłatnie przez e-PUAP.
Przypominamy warunek : każdy z członków Zarządu musi mieć zatwierdzony Profil Zaufany.
Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Profilu Zaufanego: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 
I tak przygotowane organizacje mają możliwość spokojnie zakończyć rok 2018.
W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu e-mail : interclub.femina@interia.pl
Powodzenia