14 Forum „Jak Sąsiad z Sąsiadem”

W dniach 8-10.11.2012 odbędzie się po raz 14 Forum ?Jak Sąsiad z Sąsiadem? tradycyjnie poświęcone analizie, podsumowaniu i perspektywom rozwoju pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz działalności szkoleniowej w tym zakresie w rejonie przygranicznym. Zapraszamy do (ponownego) spotkania się w gronie osób zainteresowanych i wymiany doświadczeń w celu podsumowania stanu obecnego i zarysowania strategii na przyszłość.

Vom 8.-10.11.2012 findet in Bad Muskau in der Turmvilla zum 14. Mal das Forum ?Von Nachbar zu Nachbar? statt, das sich wiederholt der Betrachtung, der Reflexion und den Perspektiven von Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit im grenznahen Raum widmet. Wir laden ein, sich (wieder)kennenzulernen und sich auszutauschen, um Gegenwärtiges zu reflektieren und Strategien für die Zukunft zu entwickeln.

 

Zgłoszenie na forum|Anmeldung zum Forum:

Faksem na nr | per Fax unter 0049 (0)35771 640218 lub |oder

mailem na adres | per Email an kultur@turmvilla.de

Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dn. | Anmeldeschluss: 15.10.2012

informacje | Informationen: Turmvilla e.V., Anett Quint (kultur@turmvilla.de) + TRATWA, Wojtek Staniewski (wojtek@tratwa.org)

Załączniki:

PL_Program_ForumVNZN_ENDPL

PL_D_Zaproszenie_Einladung_Forum_END


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *