Monthly Archives: Maj 2012

Wymiana młodzieży polsko-rosyjskiej w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia organizuje wymianę polsko-rosyjskiej młodzieży, która odbędzie się w dniach 1-8 lipca we Wrocławiu. W tym celu prowadzi nabór, do którego zaprasza wszystkie młode osoby, które posługują się językiem angielskiem na poziomie komunikatywnym (rosyjski będzie atutem). Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mailowy do koordynatorki projektu Anny Sławczewy: anna.slawczewa@silesius.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 4 czerwca .
W dwustronnej wymianie polsko-rosyjskiej weźmie udział grupa młodzieży z Polski (10 osób) oraz z Federacji Rosyjskiej (10 osób z Niżengo Novgorogu). Tematem wymiany są relacje polsko-rosyjske w kontekście dialogu. Wymiana odbędzie się we Wrocławiu w Domu Spotkań przy ulicy Stysia 16 A. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje obecność na całości działania. W razie pytań proszę o kontakt 722 110 60.

Źródło: http://www.silesius.org.pl/aktualnosci,195,2012-polsko–rosyjska-wymiana-mlodziezy.html

 

Spotkanie panelowe Dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego podczas konferencji pn. ?Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska?.

Spotkanie panelowe Dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego podczas konferencji pn. ?Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska?. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego do udziału w panelu dyskusyjnym pt. ?Rola dolnośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego?, który odbędzie podczas konferencji  w dniu 26 maja (sobota) w godz. 10.30 ? 12.00 we Wrocławskim Centrum Konferencyjnym przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu. Panel skierowany jest do wszystkich Przedstawicieli funkcjonujących Rad Działalności Pożytku Publicznego województwa dolnośląskiego i jest częścią Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012. Więcej informacji:http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/292/Spotkanie_panelowe_Dolnoslaskich_Rad_Dzialalnosci_Pozytku_Publicznego_podczas_konferencji_pn_Wspolpraca_trojsektorowa_na_rzecz_rozwoju_Dolnego_Slaska.

Zaproszenie na spotkanie poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych i sieci tematycznych ds. CSR.

Zaproszenie na spotkanie poświęcone powołaniu Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych i sieci tematycznych ds. CSR. Dolnośląska Federacja Organizacji pozarządowych wraz z Fundacją ?Krzyżowa? dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. zaprasza przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli sektora publicznego na spotkanie poświęcone sieciom tematycznym ds. CSR oraz podsumowaniu prac na Statutem i Kartą Zasad Działania Dolnośląskiej Federacji Przedsiębiorstw Społecznie Odpowiedzialnych (DFPSO). Odbędzie się ono 17 maja we Wrocławiu w godzinach 10-15 w siedzibie WenderEDU Business Center przy ul. św. Józefa 1/3 w sali Konferencyjnej. Więcej informacji: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/35/293/Zaproszenie_na_spotkanie_poswiecone_powolaniu_Dolnoslaskiej_Federacji_Przedsiebiorstw_Spolecznie_Odpowiedzialnych_i_sieci_tematycznych_ds_CSR.