Monthly Archives: Lipiec 2012

Wędruj Drogą Królewską z Lubania do Zgorzelca

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ?Pogranicze?  w Lubaniu i Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen zapraszają w sobotę 28 lipca 2012 r. na bezpłatną wędrówkę pieszą z przewodnikiem historycznym szlakiem Via Regia, organizowaną w ramach polsko-niemieckiego projektu ?Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości?. Trasa prowadzi z Lubania do Zgorzelca.

Udział w wędrówce jest bezpłatny. 28 lipca uczestnicy spotykają się o godz. 8:30 przy Baszcie Brackiej w Lubaniu. Po wspólnym zwiedzaniu centrum Lubania ruszą w trasę z planowanymi przystankami w Pisarzowicach, Henrykowie, Sławnikowicach i Gronowie. Po drodze zobaczą najstarsze drzewo w Polsce, miejsce sporządzenie receptury pierwszej europejskiej porcelany oraz przekonają się, pod jakimi względami Łużyce przewyższają Szwajcarię. Dojście do Zgorzelca zaplanowane jest około godz. 17:30. Wędrówkę prowadzi przewodnik Emil Mendyk.

Organizatorzy zapewniają rano dojazd ze Zgorzelca (Most Staromiejski) do punktu startowego w Lubaniu. Wyjazd ze Zgorzelca o godz. 8:00. Nie jest planowany popołudniowy transfer autokarowy, ale dla wracających do Lubania lub Gryfowa Śl. pociągiem zostanie zakupiony wspólny bilet. Wyżywienie i ubezpieczenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: zawada@pogranicze-csb.home.pl

Kolejne  wędrówki odbędą się w terminach:

25.08.2012 ? Zgorzelec / Gőrlitz ? Weissenberg

22.09.2012 ? Weissenberg ? Bautzen

29.09.2012 ? Bautzen ? Kamenz

13.10.2012 ? Kamenz – Kőnigsbrück

Dalsze informacje i zgłoszenia:

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego ?Pogranicze?

ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań

e-mail: zawada@pogranicze-csb.home.pl

www.pogranicze-csb.home.pl / www.viaregia.info  /  www.facebook.com/ViaRegia.info

Partnerami projektu są:

  •  CSB – Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen
  •  Powiat Lubański
  •  Powiat Złotoryjski
  •  Gmina Miejska Bolesławiec
  •  Gmina Miejska Lubań
  •  Gmina Miejska Złotoryja
  •  Gmina Lwówek Śl.
  •  Gmina Nowogrodziec

Patronat nad przejściami Via Regia objęło stowarzyszenie ?Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce?.

Projekt pt. ?Via Regia: poznać Europę – od historii do przyszłości? realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej EWT Polska – Saksonia 2007 ? 2013.

V. Międzynarodowy Workcamp i Warsztaty Artystyczne

Miejsce W czasie II wojny światowej po wschodniej stronie Nysy w mieście Goerlitz znajdował się jeden z wielu utworzonych przez nazistów obozów jenieckich – Stalag VIIIa, w którym przez okres jego trwania zarejestrowanych było około 120.000 jeńców z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Belgii, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii i USA. Tutaj powstała jedna z najbardziej przełomowych kompozycji dwudziestego wieku – KWARTET NA KONIEC CZASU Oliviera Messiaena – a jej prapremiera odbyła się w baraku teatralnym 15 stycznia 1941. Zadaniem stowarzyszenia MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN jest zachowanie tego kulturalnego i historycznego miejsca oraz utworzenie Europejskiego Centrum Nauki i Kultury.

Akcja W trakcie Workcampu odbędą się dwa ważne przedsięwzięcia:

1) Porządkowanie terenu poobozowego, szczególnie przy byłym baraku teatralnym, obszaru wokół pomnika oraz cmentarza jeńców radzieckich.

2) Warsztat Rzeźbiarstwa Artystycznego z Metalu z artystą Matthiasem Beier. We współpracy artysty-rzeźbiarza z wolontariuszami powstanie trzecia już rzeźba posadowiona na terenie Stalagu, której tematem będzie 6. część  Kwartetu na Koniec Czasu „Taniec gniewu na siedmiu trąbach”.

Uczestnicy 25 młodych osób w wieku 16-26 lat z Polski, Niemiec i Włoch.

Więcej informacji na stronie: http://www.messiaen.themusicpoint.net/?L=2

Współpraca z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi

W czwartek (12.07.2012) przedstawiciele Forum Partnerów Społeczno ? Gospodarczych spotkali się z dr Jerzym Tutajem, Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz dr Maciejem Zatheyem, Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu.

Spotkanie było głównie poświęcone współpracy nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz włączeniu Partnerów Społeczno-Gospodarczych w przygotowania do nowego okresu programowania funduszy UE na lata 2014-2020. Dr Jerzy Tutaj zadeklarował gotowość i chęć współpracy z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi z Dolnego Śląska. Zaprosił przedstawicieli partnerów do udziału w debatach publicznych w regionie, poświęconych aktualizacji Strategii. Spotkania będą organizowane od września br. w największych aglomeracjach Dolnego Śląska. Dr Maciej Zathey omówił, jak przebiegają obecnie prace nad aktualizacją Strategii. Na potrzeby aktualizacji SRWD na lata 2014-2020 uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego region Dolnego Śląska został podzielony na trzy subregiony: wrocławski, legnicko- głogowski i sudecki. Zadaniem każdego z forum dyskusyjnego jest wspólne wypracowanie wniosków w obrębie całego subregionu.  Zwrócił uwagę, aby Partnerzy Społeczno-Gospodarczy przedstawiali swoje uwagi merytoryczne lub propozycje do założeń Strategii, najlepiej w formie pisemnej.

Marcin Kowalski, pełnomocnik regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zaproponował cykliczne spotkania robocze poświęcone przygotowaniom do nowej perspektywy finansowej na lata 2014 -2020. Podkreślił, że w dokumencie ?The partnership principle in the implementation of the Common Strategic Framework Funds ? elements of European Code of Conduct on Partnership? (SWD (2012) 106 final), Komisja Europejska wyraża potrzebę włączenia partnerów na bardzo wczesnym etapie programowania wsparcia, w szczególności opracowywania założeń merytorycznych. Natomiast Irena Nowak, Wiceprzewodnicząca Związku Pracodawców Dolnego Śląska zwróciła uwagę, że Partnerzy Społeczno ? Gospodarczy dysponują dużym potencjałem i doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych oraz konsultacji społecznych w regionie.

Przedstawiciele Forum Partnerów Społeczno-Gospodarczych zaproponowali przygotowanie założeń współpracy w zakresie konsultacji społecznych i pogłębionej dyskusji merytorycznej w regionie nad przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.  Na spotkaniu padła wstępna propozycja zorganizowania jesienią cyklu spotkań eksperckich, które będą odpowiadać za poszczególne strategiczne obszary (np. wspieranie badań, rozwoju i innowacji, podnoszenie konkurencyjności MŚP, czy wykluczenie społeczne i walka z ubóstwem oraz kształcenie ustawiczne ).

Ustanowienie bardzo czytelnych zasad współpracy, wybór form współpracy i forów konsultacji oraz zbudowanie szczegółowego kalendarza w uzgodnieniu z Partnerami Społeczno-Gospodarczymi z regionu, będzie kluczowe dla faktycznej realizacji partnerstwa na Dolnym Śląsku.

Ze strony Forum Partnerów Społeczno ? Gospodarczych w spotkaniu uczestniczyli: Pani Irena Nowak Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Pani Iwona Wójcik, pełnomocnik Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, i Marcin Kowalski, pełnomocnik regionalny Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Województwie Dolnośląskim.