Monthly Archives: Sierpień 2012

Regionalny Konkurs Grantowy 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym poniżej w podanym źródle.

Źródło: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1424

Szkolenia „Jak napisać wniosek w Programie „Równać Szanse”

We wrześniu 2012 r. w ramach Programu ?Równać Szanse? odbędą się jednodniowe sesje szkoleniowe pt. ?Jak napisać wniosek w Programie ?Równać Szanse??.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności pozwalających zaprojektować ciekawe działania, napisać dobry wniosek o dofinansowanie i prawidłowo skonstruować budżet. Sesje poprowadzą dysponujący wieloletnim doświadczeniem specjaliści w pisaniu wniosków oraz prowadzeniu projektów edukacyjnych. Chcemy aby te szkolenia pomogły Państwu w aplikowaniu o środki na działania na rzecz dzieci i młodzieży zarówno w konkursach ogłaszanych w ramach Programu ?Równać Szanse?, jak i innych programach.

 Szkolenia odbędą się:

?    8 września w Krakowie i Poznaniu,

?    15 września w Warszawie i Gdańsku,

?    22 września w Lublinie.

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się przy pomocy formularza znajdującego się na stronie Programu ?Równać Szanse? http://www.rownacszanse.pl/formularze/60 do 27 sierpnia 2012 r.

Źródło: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1420

POLSKO-NIEMIECKI WOLONTARIAT. Jeszcze mamy 4 wolne miejsca!

Od 1 września 2012 roku w ramach projektu ?PARTNER ? międzynarodowy wolontariat tandemowy? oferujemy młodym ludziom  w wieku 18-26 lat możliwość  wyjazdu do Niemiec na  okres  12 miesięcy.

Wolontariusze  będą pomagać w  organizacjach zajmujących się działalnością społeczną, kulturalną, edukacyjną lub  międzynarodową. Miejsca mamy jeszcze w przedszkolu, szkole, muzeum i ośrodku dla osób upośledzonych. Poza pracą będziesz mógł/mogła odkrywać uroki życia w kraju sąsiada i uczyć się języka. Na wspólnych seminariach poznasz innych wolontariuszy, którzy podobnie jak ty będą odbywać staż w polskich i niemieckich organizacjach w regionie przygranicznym. Zdobędziesz  też wiedzę  m.in. z zakresu edukacji międzykulturowej, animacji językowej, budowania zespołu czy rozwiązywania konfliktów.

Znajomość języka nie jest wymagana – oferujemy kursy językowe na miejscu.

Wolontariusze nie ponoszą żadnych kosztów, podlegają ubezpieczeniu za granicą, praca wolontariacka nie jest odpłatna, ale przewidziane jest kieszonkowe.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zgłoś się jak najszybciej, dołączając CV i list motywacyjny: ewieczorkowska@tratwa.org

Więcej informacji o projekcie na www.partnertandem.org

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o projekcie, chętnie odpowiemy na pytania.

Ewa Wieczorkowska:  tel.  660 932 582, ewieczorkowska@tratwa.org