Monthly Archives: Październik 2012

Warsztat z zakresu równościowego zarządzania zepołem i kompetencji liderskich

ZAPRASZAMY KOBIETY I MĘŻCZYZN ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI I ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH Z  REGIONU DOLNEGO ŚLĄSKA  NA BEZPŁATNY DWUDNIOWY WARSZTAT Z ZAKRESU RÓWNOŚCIOWEGO ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM I KOMPETENCJI LIDERSKICH

Termin: 21 I 22 listopada w godzinach od 9:30 do 16:00

Miejsce: Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz Centrum Wolontariatu Zajezdnia przy ul. Legnickiej 65, we Wrocławiu.

PRZYJDŹ I DOWIEDZ SIĘ:

 • JAK MOTYWOWAĆ DO DZIAŁANIA
 • JAK DELEGOWAĆ ZADANIA
 • JAK WZMOCNIĆ SWOJE POSTAWY JAKO LIDERKI I LIDERA
 • JAK WSPIERAĆ POSTAWY RÓWNOŚCIOWE W SWOIM MIEJSCU PRACY
 • POZNAJ REGULACJE I PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z IDEĄ RÓWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN W MIEJSCU PRACY
 • JAK DZIAŁAĆ NA RZECZ RÓWNOŚCI I RÓWNYCH SZANS ? poznaj możliwości w swoim najbliższym otoczeniu, w kraju i inicjatywy międzynarodowe i unijne organizacji i instytucji działających na rzecz równości i równych szans.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza kobiety i mężczyzn zatrudnionych
w administracji oraz działających  w organizacjach pozarządowych do udziału w bezpłatnym warsztacie, który jest realizowany w ramach projektu współfinansowanego z Budżetu Województwa Dolnośląskiego ? ?Różni, ale równi- kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym? kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska.

Dwudniowy warsztat jest doskonałą okazją, aby zwiększyć swoje kompetencje liderskie, rozwinąć nowe umiejętności w zakresie komunikacji, poznać narzędzia wspierające postawy równościowe
oraz zapoznać się z możliwościami działania na rzecz wspierania równości płci w swoim najbliższym otoczeniu.

Warsztat dla kobiet i mężczyzn jest prowadzony przez dwóch Trenerów metodami aktywizującymi (praca w grupie, prezentacja trenerska, analiza przypadków). Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztat.

PROGRAM WARSZTATU

I Dzień ? 21 listopada

 • Równość w miejscu pracy i stereotypy płci – sposoby ich przełamywania
 • Style przywództwa
 • Lider i role zespołowe
 • Etapy budowania i rozwijania zespołu.

II Dzień- 22 listopada

 • Jak rozwijać współpracę w różnorodnym zespole?
 • Jak motywować siebie i zespół do działania?
 • Work life balance– czyli jak godzić życie zawodowe z rodzinnym?

Zapraszamy wszystkie chętne Panie i Panów do nadsyłania zgłoszeń na formularzu zgłoszeniowym na adres mailowy: malgosia.barrek@dfop.org.pl i/lub pocztą tradycyjną na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1-3-5 pok. 515, 53-661 Wrocław

Na zgłoszenia czekamy do  14 listopada. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!!

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Koordynatorka projektu
Maria Mika
maria.mika@dfop.org.pl
Tel. 71 793 23 24

Ekspertka ds. Gender
Małgorzata Barrek
malgosia.barrek@dfop.org.pl
tel. 71 793 23 24

Biuro Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30. Adres: Wrocław, pl. Solidarności 1-3-5, V p. p. 515.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_Warsztat_21_22_listopada_2012

Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym

Kryzys męskości  a rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn? Krytyczna analiza współczesnych przekazów medialnych na temat ról społecznych kobiet i mężczyzn. Zapraszamy na film!

Współcześnie wiele się mówi na temat kryzysu męskości i roli mężczyzn w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Coraz częściej słychać głosy  na temat roli i znaczenia mediów w kreowaniu wizerunku zarówno kobiet jak i mężczyzn, który bywa opresyjny i krzywdzący dla obu płci. Okazją by przyjrzeć się problemowi i podzielić się swoimi obserwacjami, będzie spotkanie edukacyjne ?Rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn w kulturze i społeczeństwie?. Połączone będzie ono z projekcją filmu ?Maska Twardziela?. Odbędzie się ono 18 października 2012 w Kinie PoZa NoVa, w Miejskim Dom Kultury, przy ul. Parkowej 1 w  Zgorzelcu. Seans zaczyna się o godz. 18:00 i jest bezpłatny.

Film będzie wstępem do dyskusji, na którą zaproszone zostaną osoby związane z mediami, środowiskiem pozarządowym, które zajmują się tą problematyką. Zapraszamy na projekcję filmu Maska Twardziela, w którym w ciekawy sposób został przedstawiony mechanizm tworzenia tożsamości i roli społecznej związanej ze współczesnym pojmowaniem męskości i roli mężczyzn w życiu prywatnym i społecznym.

Materiał filmowy do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy porusza również  trudne, ale bardzo istotne zagadnienie przemocy obecnej we współczesnych mediach i kulturze popularnej. Jest to bardzo istotne w kontekście kształtowania przekazu medialnego, który dotyczy wizerunku kobiet i mężczyzn. Spotkanie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ale w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i działaniami dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli/lki oraz osoby zatrudnione w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu i w darmowej projekcji na adres mailowy: inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com lub malgosia.barrek@dfop.org.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 71 793 23 24 lub 75 641 21 42.

Partnerami przy organizacji wydarzenia są:

Stowarzyszenie Interclub Femina ze Zgorzelca

Kino Poza Nova ze Zgorzelca

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym? przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Kontakt:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

www.dfop.org.pl

tel. 71 793 23 24

malgosia.barrek@dfop.org.pl

Stowarzyszenie Interclub Femina

Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu

tel. 75 641 21 42

inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com

Projekt ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym ? kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska? jest realizowany przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego