Monthly Archives: Listopad 2012

Masz prawo wiedzieć! Dostęp do informacji publicznej jako podstawa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku

Zapraszamy przedstawicielki/przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich, pracowniczki/pracowników instytucji publicznych oraz ludzi mediów lokalnych do udziału w konferencji „Masz prawo wiedzieć! Dostęp do informacji publicznej jako podstawa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku”.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat dostępu do informacji publicznej oraz dyskusja i wymiana doświadczeń dotyczących dobrych i złych praktyk w realizacji tego prawa w Polsce.

Konferencja odbędzie się 5 grudnia br. (środa) w godz. 10:30 – 14:00 w sali konferencyjnej Hotelu Tumskiego przy ul. Wyspa Słodowa 10 we Wrocławiu.

Rejestracja do dnia 4 grudnia na adres mailowy: biuro@lassalle.org.pl

Program:

10:00 ? 10:30
Rejestracja uczestniczek/uczestników.

10:30
Rozpoczęcie konferencji:
Radosław Mołoń ? Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego,
Agnieszka Kowol ? dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD.

10:45
?Informacja publiczna w teorii i praktyce?:
Krzysztof Izdebski (Pozarządowe Centrum Informacji Publicznej, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich),
Dr Przemysław Sadura (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

11:20
Dyskusja panelowa ?Informacja publiczna w Polsce ? przykłady dobrych i złych praktyk?:
Paulina Piechna ? Więckiewicz (radna miasta St. Warszawy), Marek Nowak (Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia), Krzysztof Izdebski, Przemysław Sadura; moderacja: Michał Syska (OMS im. F. Lassalle?a).

13:15
Obiad dla uczestniczek/uczestników konferencji.

14:00
Zakończenie konferencji.

Organizator: Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

 

Usługi Lokalnego Inkubatora NGO w Zgorzelcu

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA  realizują projekt  ?Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? .  Głównym założeniem projektu jest zwiększenie potencjału III sektora, aktywizacji społeczeństwa na rzecz partycypacji obywatelskiej oraz współpracy międzysektorowej w województwie dolnośląskim. W tym celu zostało utworzonych 16 Lokalnych Inkubatorów NGO, które znajdują się w Miliczu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy, Lubinie, Zgorzelcu, Głogowie, Żmigrodzie, Lubaniu, Kłodzku, Bolesławcu, Górze, Ząbkowicach, Wołowie, Oleśnicy i Oławie.

Dla organizacji pozarządowych z powiatu zgorzeleckiego Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1/211, udostępnia swoje pomieszczenia oraz zapewnia wsparcie techniczne przez 5 dni w tygodniu w godzinach pracy Inkubatora (vide: http://interclubfemina.pl/godziny-otwarcia/#more-173)  lub w uzgodnionym wcześniej z pracownikami terminie.

Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu działaniem swym obejmuje prowadzenie doradztwa i konsultacji dla ngo?sów i aktywnych obywateli z zakresu:

  • Aspektów formalno ? prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
  • Pozyskiwania środków;
  • Informowania o dostępnych szkoleniach;
  • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
  • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

  • Zakładania organizacji;
  • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
  • Tworzenia statutu;
  • Współpracy między i wewnątrzsektorowej.

„PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Zasadniczym celem projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Głównym założeniem zainicjowania współpracy klastrowej w danym regionie będzie podniesienie poziomu „samowspierania się”, czyli koordynacji i integracji działań NGO w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez adaptację nowoczesnego narzędzia współpracy – KLASTRA.

Wytworzonym w trakcie prac projektowych podstawowym narzędziem zwiększającym skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne jak i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosprawne, będzie innowacyjny model klastra. Poprzez uniwersalizm zastosowania klaster umożliwi ukierunkowanie działań wspierających w określonym przez inicjatorów klastra regionie.

Budowę założeń uniwersalnego podejścia do Klastra Społecznego poprzedziło szereg działań badawczych umożliwiających wyszczególnienie i przetransportowanie najlepszych cech istniejących klastrów biznesowych na grunt współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie szczegółowej procedury postępowania inicjującego i zakładającego formy organizacyjne klastra. Opisy procedur uwzględniają między innymi zmienność organizacyjną organizacji pozarządowych, których wielkość, aktywność i siła oddziaływania jest na terenie całej Polski bardzo różna.

Więcej informacji oraz źródło: http://progressus.info/o-projekcie.html