Monthly Archives: Styczeń 2013

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

 

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca  2013 roku o godzinie 24.00.

Więcej informacji oraz źródło: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576

Podziękowanie dla Prezes Stowarzyszenia Interclub Femina Hanny Ilnickiej

Szósta edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży przyznawana jest projektom realizowanym przez ludzi pomiędzy szesnastym a trzydziestym rokiem życia.

Do konkursu zgłaszane są działania ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Termin składania wniosków został przedłużony do 18 lutego 2013 do północy.

Aplikacje składać można poprzez formularz dostępny na stronie:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/form.html

Więcej informacji na temat konkursu im. Karola Wielkiego dla Młodzieży znajdziecie na stronie:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/introduction.html

Źródło: http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2013/news_2013_January/cyp_nowy_termin.html