Monthly Archives: Luty 2013

Rekrutacja kandydatów na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w projekcie pn. Sprawni w pracy

Do końca kwietnia br. trwać będzie nabór kandydatów z terenu całego Dolnego Śląska do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON) w projekcie pn. Sprawni w pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rolą AOON będzie pomaganie osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu tych codziennych czynności, których nie są w stanie wykonać samodzielnie ze względu na swoją niepełnosprawność. Asystent ma zastępować braki/deficyty osoby niepełnosprawnej, ma być swoistą ?protezą?. Nie jest rolą asystenta wsparcie psychologiczne, rehabilitacja, szukanie pracy dla osoby niepełnosprawnej, wykonywanie za nią zakupów etc, sprzątania mieszkania etc., a techniczna rekompensata danej niepełnosprawności (np. pomoc w przemieszczaniu się, komunikowaniu etc.)

Kandydaci na AOON przejdą dwutygodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz skontaktowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnymi za rekrutację w poszczególnych subregionach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło oraz szczegóły projektu:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/sprawni-w-pracy/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/

 

 

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015 – konsultacje

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zaprasza do konsultacji projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.
Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).
Uwagi do projektu dokumentu prosimy zgłaszać także w wersji  elektronicznej na adresy:
oraz
Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 14 marca 2013 roku.
Ponadto informujemy, że elektroniczna wersja dokumentu dostępna jest również na stronie BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Tekst projektu:
Źródło:

Wolontariat nie jedno ma imię

Interclub Femina w Zgorzelcu przy wsparciu Gminy Miejskiej Zgorzelec realizuje projekt  ?Wolontariat nie jedno ma imię?.

 

W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania niemieckiej wolontariuszki  z młodzieżą w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Zgorzelca oraz przeprowadzona zostanie ankieta na temat wiedzy o wolontariacie.

Ponadto zapraszamy młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli ze Zgorzelca do udziału w bezpłatnym warsztacie wielopokoleniowym ?Wolontariat nie jedno ma imię?, który odbędzie się 20 kwietnia 2013 roku. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 05.04.2013 do godz. 14:00 na adres e-mail: interclub.femina@interia.pl .

Projekt zakończy spotkanie okolicznościowe z okazji Światowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością.

formularz zgłoszeniowy