Monthly Archives: Marzec 2013

II Edycja Plebiscytu „ZDolne NGO”

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń ma zaszczyt ogłosić II Edycję Plebiscytu ?zDolne NGO? dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania aktywizacji senioralnej w 2012 roku.

Szczegółowymi celami II Edycji Plebiscytu ?zDolne NGO? są:
? promocja działań prowadzonych na rzecz seniorów mających na celu poprawę jakości ich życia oraz zaspokojenie potrzeb,
? promocja wolontariatu senioralnego,
? aktywizowanie środowisk lokalnych w działaniach na rzecz seniorów,
? zwiększenie roli osób starszych w społeczności lokalnej, rozwój potencjału osób starszych w perspektywie indywidualnej i społecznej,
? tworzenie i propagowanie zasad ?dobrego starzenia się?, starości jako czasu sprzyjającego jak najdłuższej samodzielności i aktywności.

Termin naboru zgłoszeń do plebiscytu: 1 marzec ? 19 kwiecień 2013 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław z dopiskiem: ?zDolne NGO?

Na zakończenie plebiscytu zorganizowana zostanie uroczysta gala, podczas której ogłoszony będzie laureat II Edycji Plebiscytu ?zDolne NGO?.
Gala odbędzie się w Domu Kultury w Górze, przy ul. Armii Polskiej 13.

Dokumenty do pobrania:
? ogloszenie_plebiscytu_II_edycja
? II-Regulamin_zDolne_NGO
? F-zgloszeniowy__II_edycja_zDolne_NGO

Realizatorem zadania jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze. Osoba do kontaktu: Elżbieta Skoczylas, tel. 668-771-225, e-mail: elzbieta.skoczylas@o2.pl

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/spoleczenstwo-obywatelskie/aktualnosci/artykul/ii-edycje-plebiscytu-zdolne-ngo-dla-najlepszej-dolnoslaskiej-organizacji-pozarzadowej-prow/

fokus Conference

fokus+ jest centralnym punktem całorocznych przygotowań stowarzyszenia Second Attempt, a także współpracy i porozumienia pomiędzy różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz efektem spotkań osobistych.

Plus oznacza więcej niż tylko sumę tych wszystkich poszczególnych części, + to przede wszystkim współpraca partnerska oraz  tworzenie nowych perspektyw i silniejszego zaangażowania obu miast Görlitz oraz Zgorzelca. Z tego powodu chcemy wszystkich naszych partnerów oraz uczestników, dotychczasowych jak i przyszłych, festiwalu (w tym roku od 13. do 15.09.) zaprosić na wspólną konferencję.

Innowacyjne metody, współczesne media, nowe ścieżki wspólnej pracy ? te tematy znajdują się w centrum zainteresowania.

Celem tego spotkania jest wymiana pomysłów oraz dalsza współpraca wszystkich partnerów, jak również wypracowanie konkretnych pomysłów na prezentacje swojego pomysłu lub swojego stowarzyszenia, swojej instytucji na festiwalu.

Założenia te będą jednakże wypracowane i zastosowane nie tylko dla potrzeb festiwalu, ale także dla dalszej kooperacji.

Główne tematy konferencji (szczególny program wkrótce)

* Rozwój międzynarodowej kultury młodzieżowej w Görlitz

* Możliwości dofinansowania projektów oraz ważne aspekty dofinansowania (zasady przyznawania dofinansowania)

* Media społeczne / Social Media (stosowanie mediów społecznych przy pracy z młodzieżową grupą docelową)

** Data: 4 kwietnia 2013r., 12.30 do 18.00 godz.

                 5 kwietnia 2013r., 10:00 do 17.00 godz.

** Miejsce: Görlitz (dokładne miejsce będzie podane wkrótce)

Koszty uczestnictwa będą pokrywane przez organizatorów. Prosimy o punktualne przybycie na konferencję, a także o wcześniejsze zawiadomienie o planowanej liczbie osób, które zamierzają uczestniczyć w spotkaniu.

Więcej informacji:

http://www.second-attempt.de/?lang=en

To już 20 lat Transgranicznego Dialogu Kobiet

Inauguracja obchodów 20-lecia Transgranicznego Dialogu Kobiet w Mieście Europejskim Zgorzelec-Goerlitz odbędzie się w dniu 05.03.2013. o godz. 11:00 w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

Dwadzieścia lat Transgranicznego Dialogu Kobiet to także dwadzieścia lat wspólnej historii obu miast, wspólnych działań na rzecz porozumienia, a przede wszystkim wspólnego życia. Dla kobiet z obu stron Nysy jest to niezwykle ważne święto, tak jak zaproszeni na nie goście, którzy przez te lata wnieśli ogromny wkład w pracę stowarzyszeń Interclub Femina ze Zgorzelca oraz Demokratischer Frauenbund e.V. Goerlitz.

Uroczystość otwierająca została objęta honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec pana Rafała Gronicza.

 

Program i tekst zaproszenia: zaproszenie na 5.03.2013r.