Monthly Archives: Czerwiec 2013

Bezpłatne doradztwo specjalistyczne z zakresu „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” już 24.06.2013r.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu:Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) a także stowarzyszenia (od 2009 r.).

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo także o tym:

a)    jakie sankcje grożą za niewykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z ustawy,

b)    w jaki sposób się przed nimi uchronić,

c)    jak prowadzić rejestr transakcji, a w jakich sytuacjach wyłączony jest obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu.

Termin: 24 czerwca 2013 r. w godzinach: 10.00 – 15.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65, parter, mała sala warsztatowa

Prowadząca: Magdalena Wasyłkowska-Michór, radca prawny, na co dzień współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. prowadzi Kancelarię Prawną pn. Europejskie Centrum Obsługi Prawnej. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla aplikantów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Doradztwo jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały dot. w/w zakresu.

 Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  20 czerwca 2013 r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl W doradztwie może wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. Prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika i przesłanie mailem zwrotnym w formie pliku Word. My to wydrukujemy i damy Państwu do podpisu na spotkaniu. Pomoże nam to zaoszczędzić Państwa cenny czas na doradztwie. Oczywiście można również wypełnić dokumenty ręcznie i przynieść ze sobą na spotkanie.

Doradztwo jest realizowane w ramach projektu:  ?Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

cid:image002.jpg@01CD90D3.CDEC7F60

 

Podziękowanie od pana Michaela Schnatza z ASB-Bundesverband

Podsumowanie debaty „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”

Debata przeprowadzona przez stowarzyszenie Interclub Femina we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych spełniła zakładany przez organizatorów cel – poruszyła tematy trudne, z którymi zarówno pracownicy i przedstawiciele administracji publicznej, jak i reprezentujący organizacje pozarządowe mają na co dzień do czynienia, a przy których rozwiązywaniu brakuje standardów postępowania.
Debata została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawione zostały tematy równego traktowania (dr Anna Wróbel) oraz partycypacji osób starszych w polityki publiczne (Patrycja Żygadło-Sałęga), które stały się przyczynkiem do dalszej dyskusji moderowanej już w drugiej części przez przewodniczącą stowarzyszenia Hannę Ilnicką.
Najważniejszymi wnioskami z debaty są:
1. Tytuł ?Krajowego Programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013- 2015? powinien mieć zmieniony okres trwania. Jesteśmy w połowie roku 2013 i do dzisiaj procedura wdrażania nie została zakończona. Program i narzędzia do jego funkcjonowania są potrzebne, aby móc powiedzieć, że osoby starsze są w równy sposób traktowane z innymi grupami społecznymi.
2. Strategie integracji społecznej opracowywane na wieloletni okres powinny być monitorowane i poddawane ewaluacji.
3. System aktywizacji zawodowej obejmujący osoby powyżej 50 roku życia powinien być tak skonstruowany, aby rzeczywiście dać tym osobom możliwości do podjęcia pracy.
4. Należy nagłaśniać problemy przemocy wobec osób starszych poprzez kampanie informacyjne/medialne. Należy też stworzyć system pomocy tym osobom.
5. Nie ograniczać dostępu do usług medycznych ? profilaktyka i leczenie osób starszych.
6. Zmienić dyskryminujące zapisy dotyczące ograniczenia wiekowego w projektach PO KL.
7. Konieczne jest stworzenie systemowych rozwiązań do wparcia rodziny w opiece nad osobami starszymi (zależnymi) oraz w opiece nad osobami starszymi samotnymi poprzez usługi ambulatoryjne.