Monthly Archives: Kwiecień 2014

Wybory dla każdego!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Interclub Femina i Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu podjęły się przeprowadzenia zadania ?Wybory dla każdego? w ramach akcji Masz Głos ? Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego (vide: http://www.maszglos.pl/personal/groups/wybory-dla-kazdego-2014 ).

W ramach prowadzonego zadania zostanie sprawdzony stopień przygotowania Gminy Miejskiej Zgorzelec do odbywających się w tym roku wyborów, zarówno tych do Parlamentu Europejskiego, jak i samorządowych. Zostaną zebrane informacje z prasy, strony internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec, tablic ogłoszeniowych prezentujące stopień informacji publicznej o wyborach. Po wykonanym zadaniu zostanie sporządzony raport, który zostanie opublikowany na stronie internetowej stowarzyszenia Interclub Femina oraz rekomendacje, które przekażemy do Urzędu Miasta Zgorzelec.

Zapraszamy zainteresowanych naszymi działaniami do współpracy! Pierwsze spotkanie odbędzie 14 maja w biurze stowarzyszenia Interclub Femina przy ul. Warszawskiej 1/113 o godz. 17:00.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zespół Stowarzyszenia Interclub Femina i Lokalnego Inkubatora NGO w Zgorzelcu

Kontakt:
Stowarzyszenie Interclub Femina
Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu
tel. 75 641 21 42
E-mail: inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com
WWW: interclubfemina.pl
ul. Warszawska 1/113
59-900 Zgorzelec

Plik do pobrania: Wybory dla każdego – Interclub Femina

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja EkoRozwoju serdecznie zapraszają do udziału w debacie pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 – woj. dolnośląskie”, która odbędzie się 7 maja 2014r. (środa) w EkoCentrum Wrocław ul. św. Wincentego 25A.

Celem niniejszej debaty będzie zaprezentowanie i przedyskutowanie postulatów organizacji pozarządowych dotyczących programowania i wydatkowania funduszy europejskich na szczeblu regionalnym w lata 2014-2020 w gronie przedstawicieli sektora pozarządowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zainteresowanych stron.

Załącznik: 2014_05_07_Swiss_zaproszenie_debata

Źródło: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/549/Glos_organizacji_pozarzadowych_w_programowaniu_Regionalnych_Programow_Operacyjnych_na_lata_2014_2020_woj_dolnoslaskie_debata

III Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Centrum Kultury MUZA w Lubinie, Świdnickim Ośrodkiem Kultury w Świdnicy, Wołowskim Ośrodkiem Kultury w Wołowie zapraszają do udziału w III DOLNOŚLĄSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH GaleriON 2014 POD HONOROWYM PATRONATEM RADOSŁAWA MOŁONIA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

CEL: Promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z DOLNEGO ŚLĄSKA oraz wyszukanie wśród nich osób szczególnie uzdolnionych.

I ETAP ? Komisja dokona wyboru prac na podstawie nadesłanych elektronicznie:

 • prac plastycznych (1 praca ? w formie skanu lub fotografii zamienionej na plik JPG) Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźba, konstrukcja i in. Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy ? zalecany format A4 ? A3),
 • fotografii ( 1 ? 3 w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27
 • filmów (1 film do 5 min.) ? należy umieścić w serwisie YouTube i przysłać link,
 • prac literackich własnych /wiersz lub proza/ ? 1 plik tekstowy w objętości nie więcej niż 1 strona (A4),
 • prezentacji muzycznych i wokalnych: jeden utwór/piosenka (nagranie plik MP3, może być bez akompaniamentu),
 • recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,
 • etiud tanecznych (solo, duet, formacja) ? jedno nagranie video do 80 sek.,
 • małych form teatralnych (do 10 minut)- zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

Prace/utwory opisane w sposób następujący: placówka, imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy/utworu, osoba pilotująca (adres e-mail, telefon), należy wysłać do 15 maja 2014 na adresy odpowiednie dla placówek i organizacji z regionu dawnego województwa:

 • jeleniogórskiego jg@galerion.pl ( powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, lubański, bolesławiecki, zgorzelecki ),
 • legnickiego leg@galerion.pl ( głogowski, lubiński, polkowicki, legnicki, górowski),
 • wałbrzyskiego wb@galerion.pl (wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki),
 • wrocławskiego wr@galerion.pl (wrocławski, średzki, wołowski, trzebnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński).

II ETAP ? Przygotowanie wystaw i koncertów w 4 regionach Dolnego Śląska.

Po dokonaniu przez Komisję wyboru prac osoby pilotujące zostaną poproszone o wysłanie oryginałów wytypowanych prac do regionalnych biur projektu:

 • Centrum Kultury ul. Kościuszki 4, 58-420 Kamienna Góra
 • Centrum Kultury MUZA ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin
 • Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43, 58-100 Świdnica
 • Wołowski Ośrodkiem Kultury ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6,  56-100 Wołów

Wskazani przez Komisję Artystyczną uczestnicy przeglądu zostaną zaproszeni w czerwcu na otwarcie wystaw w wytypowanych galeriach regionalnych i na uroczyste koncerty, gdzie zaprezentują swoje talenty. Publiczna prezentacja wierszy (prozy) może odbyć się w wykonaniu własnym (autorskim) lub recytatora. 

Wystawy regionalne będą trwały ok. 3 tygodni.

III ETAP ? Wystawa i koncert finałowy.

Komisja artystyczna po obejrzeniu oryginałów prac i wysłuchaniu prezentacji słownych, filmowych, teatralnych, wokalnych i tanecznych ?na żywo? wytypuje najciekawsze dzieła do wystawy i koncertu FINAŁOWEGO (wrzesień 2014). Finał odbędzie się we Wrocławiu w Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Zakwalifikowani wykonawcy piosenek i utworów muzycznych zostaną zaproszeni na próbę i konsultacje z zespołem muzycznym w dniu poprzedzającym finał ( z noclegiem). Pozostali wykonawcy spotkają się na próbie generalnej w dniu finału.

KOMISJA: Organizator powołuje komisję artystyczną, w skład której wchodzą specjaliści z różnych dziedzin sztuki (dwóch jurorów ze strony organizatora oraz dwóch przedstawicieli realizatora regionalnego).

Wszystkie nadesłane reprodukcje prac plastycznych, fotograficznych oraz nagrania video prezentacji wokalnych, muzycznych, recytatorskich, teatralnych, literackich, tanecznych oraz filmy zostaną umieszczone na specjalnym portalu internetowym www.galerion.pl.

Finałowe prace i nagrania zostaną opublikowane także na płycie multimedialnej DOLNOŚLĄSKI GaleriON 2014.

Udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi i zamieszczenie na stronie www.galerion.pl danych osobowych uczestników i opiekunów.

Źródło: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/547/III_Dolnoslaski_Przeglad_Tworczosci_Osob_Niepelnosprawnych_GaleriON_2014