Monthly Archives: Lipiec 2014

Wybory do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 30 czerwca 2014 r. ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego uchwałą nr 5957/IV/14.

Każda organizacja pozarządowa z terenu Dolnego Śląska ma prawo zgłosić swojego kandydata na członka rady do dnia 05.08.2014 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego”, stanowiącej załącznik do poniższej uchwały:

DRDPP_uchwalA_5957_IV_14

Poniżej ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dt. trybu powołania członków.

DRDPP_Ogloszenia_Marszalka

Spotkanie fokusowe organizacji pozarządowych powiatu zgorzeleckiego.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu zgorzeleckiego do udziału w wywiadzie grupowym nt. problemów i sukcesów w działaniach waszych organizacji pozarządowych.

Spotkanie będzie prowadzone przez dr Beatę Springer, zajmującą się opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Zgorzeleckim na lata 2014-2020 w ramach projektu „Model współpracy – standardem działań JST i NGO” realizowanym w partnerstwie przez Fundację Probus oraz Fundację ABRAMIS. Wyniki wywiadu będą miały istotny wpływ na kształt opracowywanej strategii.

Spotkanie odbędzie się 14 lipca 2014 r. w sali warsztatowej stowarzyszenia Interclub Femina przy ul. Warszawskiej 1/113 w godz. 14:00 – 16:00.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do piątku 11.07.2014. do godz. 12:00 na adres mailowy inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com lub na nr telefonu 75 641 21 42.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Dziesięć lat Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie istnienia, a przy tym dziesięciolecie pracy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i profesjonalizacji trzeciego sektora na Dolnym Śląsku!

W ciągu tych dziesięciu lat do Federacji przystąpiło ponad 150 organizacji z Dolnego Śląska, sama Federacja zaś także stała się częścią i partnerem kilku ogólnopolskich organizacji pozarządowych. Dzięki temu głos członkowskich organizacji jest silnie reprezentowany nie tylko na terenie naszego województwa, ale również na forum ogólnopolskim.

Dla nas, jako stowarzyszenia członkowskiego, jest to równie ważne święto, ponieważ znajdujemy się w gronie tych, którzy zainicjowali powstanie Federacji. Jest to powód do dumy, ale i też świadectwo ciężkiej pracy naszej prezes Hanny Ilnickiej, która podczas obchodów dziesięciolecia w dniach 27-28 lipca 2014 r. w Krzyżowej otrzymała piękną statuetkę.

statuetka

Serdecznie gratulujemy Haniu! 🙂