Monthly Archives: Marzec 2015

Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego powstaje w ramach projektu ?Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego? realizowanego w partnerstwie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA przy wsparciu Finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Zawiera on ważne dla III sektora informacje, a także szkolenia i warsztaty z których można skorzystać w najbliższym czasie. Jako plik dodatkowy przekazujemy zebrane informacje dotyczące aktualnych konkursów i dotacji, w ramach których możecie pozyskać środki na działania. Więcej informacji o projekcie i punktach znajduje się na stronie www.inkubatorngo.info.

Do pobrania:
Biuletyn Informacyjny Biuletyn_informacyjny_nr_1_marzec
Konkursy Konkursy_nr_1_marzec

Konsultacje społeczne. Człowiek – najlepsza inwestycja. Obejrzyj film.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z filmem animowanym dotyczącym konsultacji społecznych, który powstał w ramach realizacji projektu: Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych. Projekt został zrealizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Celem projektu było między innymi: wzmocnienie i poprawa jakości konsultacji społecznych wśród organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu korzystania z aktywnych metod i technik konsultacji.

YouTube Preview Image

Walne Zebranie Stowarzyszenia Interclub Femina

Zarząd Stowarzyszenia Interclub Femina zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia na dzień 5 marca 2015r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

W programie zebrania:

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014.

Wypracowanie planu pracy na rok 2015.

Wolne wnioski.

Podjęcie uchwał.

Wspólna kawa.

                 Z imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia Interclub Femina Hanna Ilnicka