Monthly Archives: Luty 2017

Ostatnie karnawałowe spotkanie

Ostatnie z karnawałowych  spotkań Feminy – tym razem już z nadzieją na wiosnę. Stąd i trochę zielonych strojów, i wesołe czapeczki z kwiatkami, trochę dekoracji i słówek.                                                                                                           A wszystko to w radosnej, życzliwej atmosferze, z dystansem do siebie…

128129141142148149160do toastu Elod Gabi 1przy stoleod Gabi

Zaproszenie

Szanowni  Państwo, zachęcamy do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

UMWD_samo-1

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby i organizacje zajmujące się działaniami na rzecz kobiet i ich aktywności, na spotkanie „Kobiety Dolnego Śląska”, organizowane przez samorząd województwa dolnośląskiego.

Spotkanie odbędzie się w środę 8 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali sesyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław.

Wydarzenie rozpocznie gościnny wykład prof. Jana Miodka na temat nazw żeńskich we współczesnej polszczyźnie.

Wstępem do dyskusji będzie prezentacja dr Joanny Kubickiej z Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, poświęcona sytuacji kobiet na dolnośląskim rynku pracy.

W spotkaniu wezmą udział członkowie zarządu województwa, w tym marszałek Cezary Przybylski.

Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 2 marca 2017, na adres:

katarzyna.lubiniecka-rozylo@umwd.pl

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Lubiniecka-Rózyło

Koordynatorka ds. Równego Traktowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

UMWD Konsultacje programu współpracy

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok.

             UMWD_samo-1W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok” Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza  do uczestnictwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za mocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl

Formularz do pobrania

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie uchwałą nr IX/134/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu oraz uchwałą Zarządu WD w sprawie skierowania do konsultacji i zaopiniowania projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok”.