Monthly Archives: Październik 2017

Czy bycie społecznikiem jest niemodne ?

   Co powoduje, że angażujemy się w działania społeczne ? Na pytania zadane przez Rałała Borkowskiego – Prezesa DFOP, wieloletniego Dyrektora Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego odpowiadali : Wojtek Staniewski ze stowarzyszenia „Tratwa”, Agata Bulicz koordynatorka Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, Bogdan Aniszczyk działacz społeczny, samorządowiec, Hanna Ilnicka – Prezeska Interclub Femina, laureatka ogólnopolskiej nagrody Niezwykła Dolnoślązaczka ” Akcja -Akacja” , Jarosław Perduta – Z-ca Dyrektora – Rzecznik Prasowy Departamentu Marszałka Wydziału Dialogu Społecznego UMWD, Dawid Frik – Rzecznik Prasowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we WrocławiuDSC06292

   Do mody podchodzimy często z dystansem. O zaangażowaniu społecznym trudno mówić jak o modzie, chociaż w czasie szeroko nagłaśnianych akcji angażuje się wiele Polek i Polaków. Każdy chce dorzucić swoją cegiełkę. To dobrze.

   Jest też wiele obszarów, których nie chce się widzieć, jest wielu ludzi, których problemy traktuje się jak niewidzialne. A one są i wymagają rozwiązanie.

   Można powiedzieć, to nie moja bajka, ja mam swoje problemy, te mnie nie interesują.  Kiedy problemy dotykają naszych sąsiadów, bliskich bądź kogoś z naszej społeczności,wówczas widzimy je ostrzej i trudno być na nie obojętnym.

Administracja publiczna nie jest w stanie zabezpieczyć wszystkich potrzeb obywateli, ale ma możliwość wspierać inicjatywy.

Wszystko zależy od głębokiej wiedzy o potrzebach społeczności, umiejętności i chęci współpracy, aby wspólnie zmieniać ten trudny świat na lepszy.

DSC06295DSC0628515.10 277

VI Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych

Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych tym razem w odmiennym, niż dotychczasowe, miejscu.

      To nie była Hala Stulecia, nie była też Krzyżowa. Na ten rok organizatorzy – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ( DFOP), Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, przy współpracy Stowarzyszenia Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych – TRATWA oraz Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, wybrali nietuzinkowe miejsce –  Zabytkową Zajezdnię Tramwajową Dąbie we Wrocławiu. Miejsce w trakcie rewitalizacji, realizowane jako projekt Czasoprzestrzeń.

      Przed otwarciem Targów lekkie zdziwienie, że to właśnie takie miejsce, jednak kiedy stoiska zaczęły się organizować, kiedy ludzie trudy przekuli na dobrą energię, wszystko się zmieniło.

      Stowarzyszenia pomagały sobie w organizacji stoisk, odwiedzały się, wymieniały dobrymi praktykami, mówiły też o trudnościach, które udało się pokonać.

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Zgorzelcu i  Interclub Femina ze stowarzyszeniami :, Samarytanie nie Sławnikowic i Gronowa, OSP Trójca, Stowarzyszenie Wiejskie „ Wspólnie w przyszłość” Mikułowa, Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów, wzięli także udział w tym wydarzeniu. 

    Podsumowując trzeba powiedzieć, że nie koniecznie luksus wyzwala w ludziach super moc. Moc była w nas – organizatorach, uczestnikach i gościach odwiedzających Targi.DSC06271DSC0628515.10 37815.10 29915.10 29415.10 37015.10 29215.10 28815.10 28015.10 27715.10 31915.10 36615.10 36115.10 355

Dolnośląskie Małe Granty

logo Małych GrantówDziałasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność, zaprosić mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania?  Zachęcamy do aplikowania w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku. Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.    http://www.malegranty.pl/  logo-fedUMWD_samo