Monthly Archives: Marzec 2018

Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, a w nim aktualności z 3-go sektora na Dolnym Śląsku, informacje o bieżących konkursach i grantach. Zapraszamy do przeglądania.

Biletyn MARZEC Bolesławiec Legnica

Szkolenie dla NGO – 15.03.2018!!!

Najważniejsze terminy dla organizacji pozarządowych związane są między innymi z obowiązkami dotyczącymi sprawozdawczości – merytorycznej i finansowej, obowiązkami wobec Urzędu Skarbowego, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych Dolnośląski Punkt Doradczy w Zgorzelcu zaprasza na szkolenie pt.

„Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza  pożytku publicznego prowadzona przez NGO”,

które odbędzie się 15.03.2018. w sali konferencyjnej (pok. 309) Starostwa Powiatowego przy ul. Bohaterów II AWP 8a w godzinach 9:30 – 13:30.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 14.03.2018r.

Zaproszenie wraz z szczegółowymi informacjami znajdą Państwo w załączniku.
zaproszenie na szkolenie 15.03.