Badanie z zakresu znajomości i stosowania działań równościowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje badanie związane ze znajomością i stosowaniem działań równościowych jako standardu zarządzania i funkcjonowania. Badanie obejmuje sektor publiczny i pozarządowy w regionie Dolnego Śląska.

Zachęcamy i zapraszamy pracowników i pracowniczki administracji publicznej i organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska do wypełniania ankiety na ten temat.

Do pobrania są 3 pliki:

Badanie jest realizowane w ramach projektu ??Różni, ale równi-=kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym? i jest jednym z działań adresowanych do przedstawicieli/lek obu sektorów w celu zwiększenia wiedzy na temat polityki równościowej realizowanej w Unii Europejskiej oraz upowszechniania wiedzy na temat narzędzi i metod wdrażania działań wspierających równościowe traktowanie i inicjatywy, podstawowych dokumentów z tego obszaru.

Udział w badaniu jest dobrowolny.

Zachęcamy i zapraszamy do przesyłania wypełnionych ankiet.

Ankiety można nadsyłać pocztą tradycyjna na adres biura DFOP oraz elektronicznie na adres:

Projekt ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym ? kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska ? jest realizowany przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Źródło: http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/52/337/Badanie_z_zakresu_znajomosci_i_stosowania_dzialan_rownosciowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *