Bezpłatne 1-dniowe szkolenie pn. Mam prawo do informacji publicznej i konsultacji społecznych

Przyjdź na bezpłatne jednodniowe szkolenie organizowane przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i dowiedz się więcej na temat Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz konsultacji społecznych jako narzędzi partycypacji społecznej!

Czy wiesz jak korzystać z dostępu do informacji publicznej?

Czy wiesz, że masz prawo brać udział w konsultacjach społecznych?

Chcesz mieć większy wpływ na rozwój swojej najbliższej społeczności?

Zakres szkolenia:

  • Dostęp do informacji publicznej: podstawy prawne dostępu do informacji publicznej, co to jest informacja publiczna?, rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej, jakie  informacje podlegają udostępnieniu?, sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej (biuletyn informacji publicznej, udostępnianie informacji na wniosek), odmowa udostępnienia informacji, zasady pobierania opłat za udostępnienie informacji publicznej, przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  • Konsultacje społeczne: cel konsultacji, zakres przedmiotowy konsultacji, siedem zasad konsultacji, jak stosować zasady konsultacji, bariery w realizacji zasad konsultacji, pomysł na kodeks konsultacji społecznych w mojej gminie.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.  Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.

Termin i miejsce: Szkolenie odbędzie się w Kukutu Cafe w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 27 dnia 5 listopada (wtorek) 2013r.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  2 listopada 2013r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: jakub.walburg@dfop.org.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych. W szkoleniu powinna wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. Prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika i przesłanie mailem zwrotnym w formie pliku Word lub PDF.

Serdecznie zapraszamy!

 ?Sprawne organizacje ? silna Federacja ? projekt na rzecz wzmacniania potencjału i tożsamości NGO na Dolnym Śląsku?

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Wkład własny w projekcie pochodzi ze środków finansowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego

http://www.dfop.org.pl/tinymce/plugins/imagemanager/files/loga/UMWD_samo.jpg

Załączniki:

Notatka_informacyjna

Formularz_rekrutacyjny_szkolenia_1-dniowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *