Aktualności Sieci

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego ruszyła!

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego wznowiła działalność

w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie i animacja Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku” dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, od 2 stycznia 2018 r. działalność kontynuuje trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych (DPD). Punkty znajdują się w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie. Operatorem realizacji zadania publicznego jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt realizowany będzie do 31.08.2018 r.

Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:

  1. a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
  2. b) pisania i rozliczania projektów,
  3. c) sprawozdawczości,
  4. d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
  5. e) wspierania i promowania uczestnictwa organizacji pozarządowych
    w międzysektorowych partnerstwach,
  6. f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.

Doradztwo w DPD w Zgorzelcu prowadzone będzie w biurze DPD przy ul. Warszawskiej 1/113 w Zgorzelcu, w siedzibie stowarzyszenia Interclub Femina. Wszyscy doradcy w DPD posiadają wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych oraz z zakresu funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego.