Szkolenia/Oferty/Konkursy

W tej zabawie jest metoda!

Zachęcamy do udziału, warto tam być

Szanowni Państwo ,
serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „W tej zabawie jest metoda!”. Jest ono skierowane do nauczycieli oraz pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się projektami polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Podczas szkolenia będą Państwo mogli poznać praktyczne narzędzia pomocne w profesjonalnym przygotowaniu programu spotkania młodzieży oraz samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia z zastosowaniem wybranych metod ze wszystkich faz spotkania.
Seminarium odbędzie od 15 do 18 października 2017 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (dolnośląskie).
Na Państwa zgłoszenia, przesłane wyłącznie za pomocą formularza on line: http://wiki.dpjw.org/webform/de/node/144 , czekamy do 17 lipca 2017 roku.
Z doświadczenia wiemy, że zwykle na seminaria PNWM jest więcej chętnych, niż miejsc, dlatego rekomendujemy szybkie podjęcie decyzji i zgłoszenie się.

Zapraszamy
TEAM Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

 

Konkursy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Informujemy o trwającym naborze ofert na dwa konkursy z zakresu:

– organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2017 roku,

– wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku, w ramach którego przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie 1. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim;

Zadanie 2. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku;

Zadanie 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej;

Zadanie 4. Wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Oferty na ww. konkursy można składać do 31 marca br. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu (kod 50–413), na ul. Walońskiej 3-5.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [http://bip.umwd.dolnyslask.pl/index,idmp,127,r,r].

http://www.dolnyslask.pl

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

 

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca  2013 roku o godzinie 24.00.

Więcej informacji oraz źródło: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/1576