Szkolenia/Oferty/Konkursy

Szósta edycja konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży przyznawana jest projektom realizowanym przez ludzi pomiędzy szesnastym a trzydziestym rokiem życia.

Do konkursu zgłaszane są działania ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości, np. programy wymiany młodzieży, projekty artystyczne, bądź internetowe na skalę europejską.

Termin składania wniosków został przedłużony do 18 lutego 2013 do północy.

Aplikacje składać można poprzez formularz dostępny na stronie:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/form.html

Więcej informacji na temat konkursu im. Karola Wielkiego dla Młodzieży znajdziecie na stronie:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pl/introduction.html

Źródło: http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2013/news_2013_January/cyp_nowy_termin.html

Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

MINISTERSTWO ROZWOJU  REGIONALNEGO jako operator programu ?Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego? w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM na projekty realizowane przez partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego przy udziale przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego lub organizacji przedsiębiorców na kwotę 7 401 548 euro.

Konkurs ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego lub organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru funkcjonalnego i rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Z uwagi na to, że problemy społeczne i ekonomiczne co do zasady przekraczają granice jednej jednostki samorządu terytorialnego, dla ich rozwiązywania celowa jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub obywateli z danego obszaru funkcjonalnego.

Udział w konkursie mogą wziąć jednostki samorządu terytorialnego działające w partnerstwie, przy czym będą to:

  • co najmniej dwie współpracujące jednostki samorządu terytorialnego, z których co najmniej jedna musi być miastem bądź gminą miejsko-wiejską,
  • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą),
  • związek komunalny, w którym co najmniej jeden członek jest miastem/ gminą miejsko-wiejską (albo miastem i gminą).
Projekty dotyczyć będą:
a) opracowania zintegrowanych strategii rozwoju dla całego miejskiego obszaru funkcjonalnego w wymiarze ogólnym lub sektorowym:
b) opracowanie planów operacyjnych stanowiących narzędzia do realizacji określonych w dokumentach strategicznych działań na terenie obszaru funkcjonalnego miasta lub na terenie kilku jednostek samorządu terytorialnego;
c) przygotowania innych dokumentów, o ile ich konieczność wynika z wcześniejszych analiz i strategii.

?Zakładanie organizacji pozarządowej? ? bezpłatny warsztat w Jeleniej Górze

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze zaprasza na bezpłatne praktyczne warsztaty zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych (stowarzyszeń oraz fundacji). Na warsztacie dowiecie się nie tylko Jak? ale i W jakim celu?

Powiemy, co daje wspólne działanie pod szyldem organizacji pozarządowej, z jakich przywilejów możecie skorzystać, kiedy warto sformalizować swoją działalność oraz jak to zrobić. Podpowiemy, na co zwracać uwagę przy konstruowaniu statutu przyszłej organizacji oraz jak ją zarejestrować.

Warsztat ?Zakładanie organizacji pozarządowej? odbędzie się 31 stycznia 2013 r. w siedzibie organizatora Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, w Jeleniej Górze przy ulicy Bankowej 36.

Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w bezpłatnym warsztacie, prosimy o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres mailowy: dominika.chylinska@rcwip.pl do 28.01.2013 r. do godz. 16.00.

Do udziału w bezpłatnym warsztacie zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy inicjatywne z terenu następujących powiatów:

lubański, zgorzelecki, bolesławiecki, kamiennogórski, jeleniogórski, m. Jelenia Góra.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

?Jeleniogórskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej? ? projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ankieta_zgloszeniowa-31.01.2013