Szkolenia/Oferty/Konkursy

Doradztwo specjalistyczne z zakresu „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz „Nadzoru i kontroli w organizacjach pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu:

 1.      Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) a także stowarzyszenia (od 2009 r.).

 Na spotkaniu dowiedzą się Państwo także o tym:

a)      jakie sankcje grożą za niewykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z ustawy,

b)      w jaki sposób się przed nimi uchronić,

c)      jak prowadzić rejestr transakcji, a w jakich sytuacjach wyłączony jest obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu.

 Termin: 24 stycznia 2013 r. w godzinach: od 10.00 do 15.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65
 

2.      Nadzoru i kontroli w organizacjach pozarządowych

Zagadnienia podejmowane na doradztwie to:

a)      Pojęcie nadzoru. Uprawnienia podmiotu nadzorującego

b)      Nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Nadzór nad fundacjami, stowarzyszeniami w tym organizacjami pożytku publicznego

c)      Pojęcie i funkcje kontroli. Etapy postępowania kontrolnego. Rodzaje kontroli. Kryteria kontroli

d)      Rodzaje kontroli przeprowadzanych w organizacjach pozarządowych. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola SANEPID. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego

e)      Jak postępować  podczas kontroli.

f)       Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć kontrolnych

Termin: 25 stycznia 2013 r. w godzinach: od 10.00 do 15.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65

Prowadząca: Magdalena Wasyłkowska-Michór, radca prawny, na co dzień współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. prowadzi Kancelarię Prawną pn. Europejskie Centrum Obsługi Prawnej. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla aplikantów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

 Doradztwo jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały dot. w/w zakresu.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  22 stycznia 2013 r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl z informacją, o terminie na który termin się Państwo zgłaszają. W doradztwie może wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. Prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika i przesłanie razem mailem w formie pliku Word. My to wydrukujemy i damy Państwu do podpisu na spotkaniu. Pomoże nam to zaoszczędzić Państwa cenny czas na doradztwie. Oczywiście można również wypełnić dokumenty ręcznie i przynieść ze sobą na spotkanie.

Doradztwo jest realizowane w ramach projektu:  ?Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Doradztwo księgowe

Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania z doradztwa księgowego w zakresie:

– zarządzania finansami w NGO;

– rozliczeń w Urzędzie Skarbowym (CIT-8 z załącznikami);

– sporządzenia rocznego bilansu organizacji.

Doradztwo odbywać się będzie w każdy czwartek w godz. 10:00 – 12:00. Istnieje również możliwość umówienia się w innym terminie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com  lub telefoniczny 75 641 21 42.

Uwaga! Wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedynym ich dochodem są składki członkowskie. Natomiast termin złożenia CIT-8 upływa z dniem 31 marca.


Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu
ul. Warszawska 1/211
59-900 Zgorzelec
tel. 75 641 21 42

———————————————————-
Stowarzyszenie Interclub Femina
ul. Warszawska 1/113
59-900 Zgorzelec
tel. 75 641 21 42
http://interclubfemina.pl/

 

Potrzebujesz zmiany? Chcesz rozwijać swoją organizację? Weź udział w programie „Profesjonalna organizacja”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ?Tratwa” zapraszają do udziału w programie edukacyjnym ?Profesjonalna Organizacja?, skierowanym do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych w KRS, z siedzibą na terenie Dolnego Śląska.

UCZESTNICY: Program skierowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które odczuwają potrzebę zmian, nowych rozwiązań strategicznych, profesjonalnego impulsu rozwojowego oraz są gotowe do podejmowania nowych wyzwań.

ZAKRES WSPARCIA: Program obejmuje doradztwo zindywidualizowane oraz opiekę Tutora, który posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową oraz budowaniu partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych. W ramach programu przeprowadzona zostanie m.in. analiza mocnych i słabych stron organizacji (analiza SWOT) oraz opracowany Plan Rozwoju Organizacji. Spotkania z Tutorem będą dostosowane do potrzeb organizacji, w terminie i miejscu wspólnie ustalonym przez organizację i tutora. Tutorzy dojeżdżają do siedziby organizacji.

Warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w terminie zaproponowanym przez realizatorów projektu we Wrocławiu,  jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zapoznanie się z regulaminem) oraz kserokopii odpisu z KRS.

Termin przesyłania formularzy: do 15.01.2013r.

Wypełnione formularze (poniżej) prosimy o przesłanie na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl lub na numer faks (71) 793 23 24. Formularz można dostarczyć również osobiście na adres pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 Wrocław.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 Anna Bogucka, tel. 71 793 23 24, anna.bogucka@dfop.org.pl

Udział w Programie jest bezpłatny.

 Serdecznie proszę również o promocję doradztwa  wśród organizacji współpracujących i partnerskich.

 Program ?Profesjonalna organizacja? realizowany jest w ramach projektu ?Tworzenie Lokalnych inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin udziału w doradztwie zindywidualizowanym w ramach programu _Profesjonalna organizacja-1

Załacznik 1_ Formularz zgłoszeniowy-1