Dolnośląskie Małe Granty

logo Małych GrantówDziałasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność, zaprosić mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania?  Zachęcamy do aplikowania w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku. Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Można skorzystać z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza nabór na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 5. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 9. turystyki i krajoznawstwa;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.    http://www.malegranty.pl/  logo-fedUMWD_samo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *