Doradztwo specjalistyczne z zakresu „Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz „Nadzoru i kontroli w organizacjach pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli dolnośląskich organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo specjalistyczne w formie warsztatowej z zakresu:

 1.      Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w obszarze obowiązków wynikających z jej zapisów dla organizacji pozarządowych. Doradztwo ma na celu przekazanie uczestnikom informacji dot. obowiązków jakie ustawa nakłada na wszystkie fundacje (od ponad 3 lat) a także stowarzyszenia (od 2009 r.).

 Na spotkaniu dowiedzą się Państwo także o tym:

a)      jakie sankcje grożą za niewykonanie lub naruszenie obowiązków wynikających z ustawy,

b)      w jaki sposób się przed nimi uchronić,

c)      jak prowadzić rejestr transakcji, a w jakich sytuacjach wyłączony jest obowiązek informowania o transakcjach objętych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu.

 Termin: 24 stycznia 2013 r. w godzinach: od 10.00 do 15.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65
 

2.      Nadzoru i kontroli w organizacjach pozarządowych

Zagadnienia podejmowane na doradztwie to:

a)      Pojęcie nadzoru. Uprawnienia podmiotu nadzorującego

b)      Nadzór nad organizacjami pozarządowymi. Nadzór nad fundacjami, stowarzyszeniami w tym organizacjami pożytku publicznego

c)      Pojęcie i funkcje kontroli. Etapy postępowania kontrolnego. Rodzaje kontroli. Kryteria kontroli

d)      Rodzaje kontroli przeprowadzanych w organizacjach pozarządowych. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrola SANEPID. Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego

e)      Jak postępować  podczas kontroli.

f)       Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć kontrolnych

Termin: 25 stycznia 2013 r. w godzinach: od 10.00 do 15.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3, ul. Legnicka 65

Prowadząca: Magdalena Wasyłkowska-Michór, radca prawny, na co dzień współpracuje z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2007 r. prowadzi Kancelarię Prawną pn. Europejskie Centrum Obsługi Prawnej. W Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu prowadzi zajęcia dla aplikantów z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

 Doradztwo jest bezpłatne. Uczestnikom zapewniamy materiały dot. w/w zakresu.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia  22 stycznia 2013 r. na nr 71 793 23 24 bądź na adres e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl z informacją, o terminie na który termin się Państwo zgłaszają. W doradztwie może wziąć udział więcej niż jedna osoba z organizacji. Prosimy o wypełnienie dokumentów z załącznika i przesłanie razem mailem w formie pliku Word. My to wydrukujemy i damy Państwu do podpisu na spotkaniu. Pomoże nam to zaoszczędzić Państwa cenny czas na doradztwie. Oczywiście można również wypełnić dokumenty ręcznie i przynieść ze sobą na spotkanie.

Doradztwo jest realizowane w ramach projektu:  ?Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *