Doradztwo

Doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe oraz e-mailowe) z zakresu:

  • pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów,
  • elementów księgowości, w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
  • zakładania organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.),
  • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *