Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych – Działanie 3.2 Inicjatywy społeczności lokalnych. Celem głównym Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. W ramach Działania 3.2 wspierany będzie rozwój transgranicznych kontaktów międzyludzkich i inicjatyw społecznych, współpracy naukowej i edukacyjnej, imprez kulturalnych i sportowych. Wspierana będzie współpraca transgraniczna szkół oraz uczelni wyższych, w tym wymiana studentów, uczniów, nauczycieli oraz naukowców, konferencje i seminaria naukowe. Wsparcie otrzymają projekty ukierunkowane na rozwój inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i sportowych. Termin składania wniosków: od 16 lutego do 14 czerwca 2012 r.

Źródło wiadomości oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/751474.html.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *