Informacja o konkursach Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych, serdecznie zapraszamy do składania ofert:

 1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2016 r.
 • Kwota: 75 000 zł.
 • Forma: wsparcie zadania.
 • Termin składania ofert: do 24.03.2016 r., do godz. 15.30
 • Miejsce składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, pok. 220, II piętro, 50-413 Wrocław.
 • Termin realizacji zadania: od 24.04. do 31.12.2016 r.
 • Oferty będą rozpatrywane w sposób ciągły do dnia 31.07.2016 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkurs.

Szczegóły w linku poniżej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-dzialan-na-rzecz-rozwoj-8/

 1. Otwarty konkurs ofert na organizację Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 r.
 • Kwota: 40 000 zł.
 • Forma: wsparcie zadania.
 • Termin składania ofert: do 24.03.2016 r., do godz. 15.30.
 • Miejsce składania ofert: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, pok. 220, II piętro, 50-413 Wrocław.
 • Termin realizacji zadania: od 25.04. do 30.06.2016 r.

Szczegóły w linku poniżej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-organizacji-dolnoslaskich-targo/

Zachęcamy do udziału w konkursie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *