Konkurs MSW

Minister Spraw Wewnętrznych ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży.

Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu; realizacji przedsięwzięć zmierzających do stworzenia skutecznego mechanizmu reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka; prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl/.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *