Konkurs MSW

Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.

Zadanie dotyczy prowadzenia ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, dostępnego 7 dni w tygodniu, prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci, rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami. Oferty należy składać do 8 stycznia 2013 r. Szczegóły: http://bip.msw.gov.pl.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *