Konkus ofert z zakresu wspracia społeczeństwa obywatelskiego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2013 roku.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: I. Równościowe zarządzanie kapitałem ludzkim- projekty wspierające politykę równościową, wyrównywanie szans oraz rozwiązania systemowe i zarządzanie równościowe kapitałem ludzkim w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych, o dużym znaczeniu dla III. sektora na Dolnym Śląsku. II. Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku- przedsięwzięcia i wydarzenia, kampanie społecznościowe, publikacje, akcje i projekty promujące wolontariat i aktywność społeczną różnych podmiotów i grup społecznych wśród administracji, organizacji biznesowych i społecznych, organizacja konferencji, szkoleń dla wolontariuszy. III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacji obywatelskiej – przedsięwzięcia wspomagające wzrost wiedzy na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym organizacji strażniczych, ich współpracy z administracją publiczną, rozwój dialogu obywatelskiego. Termin naboru ofert od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2013 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

Źródło: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *