Linki

Powiatowy Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Zgorzelcu:

http://www.zgorzelec.info/index.php?k_d=765&id=7512

oraz

http://www.zinfo.pl/artykuly/6779

 

Portal organizacji pozarządowych:

http://www.ngo.pl/

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych:

http://www.dfop.org.pl/

 

Nasze Miasto – Nasz Głos

http://naszemiasto.info/

 

Regionalny Ośrodek EFS – Wrocław:

http://www.wroclaw.roefs.pl/

 

Regionalny Ośrodek EFS – Jelenia Góra:

http://jeleniagora.roefs.pl/

 

Stowarzyszenie Tratwa:

http://tratwa.org/

 

Eurowolontariat|Eurodesk:

http://www.eurodesk.pl/eurowolontariat


Centrum Wolontariatu:

http://www.wolontariat.org.pl/

 

Program „Młodzież w działaniu”:

http://www.mlodziez.org.pl/