Międzynarodowa Konferencja Kultura, Kreatywność i Biznes. Wyzwania dla Polityki regionalnej

Celem spotkania jest dyskusja nad  ideą kreatywności i współpracy kultury i biznesu w kontekście gospodarki kreatywnej opartej na innowacyjności i wiedzy. W trakcie konferencji, na którą zostaną zaproszeni zarówno praktycy – przedstawiciele firm sektora kreatywnego, artyści jak i reprezentanci nauki, omówione zostaną dobre praktyki partnerstw kultury i biznesu.

Nowa, zmieniająca się rzeczywistość stawia wyzwania nie tylko przed przedstawicielami biznesu, ale i przed politykami i lokalnymi decydentami, którzy powinni reagować i wykorzystywać nowe trendy w kreowaniu polityk regionalnych, umożliwiając tym samym rozwój sektorów kreatywnych. W działalności kulturowej innowacyjność i kreatywność są istotnymi czynnikami sukcesu, decydują często o przewadze konkurencyjnej organizacji, przedsiębiorstw. Bez niej trudno mówić o produktach, imprezach czy usługach, które wychodzą na przeciw rosnącym oczekiwaniom odbiorców.

Na konferencji zostaną zaprezentowane rekomendacje i analizy współpracy biznesu i kultury wywiedzione z doświadczenia zaproszonych panelistów, a także poddane zostaną dyskusji różnice w funkcjonowaniu obu sektorów ? kultury i biznesu oraz sposoby ich przezwyciężania,  a także rola i miejsce sektora państwowego w rozwijaniu tej współpracy. Podczas konferencji obok spotkań panelowych, odbędą się warsztaty i prace w grupach roboczych nad rozwiązywaniem konkretnych problemów z pogranicza kultury, biznesu i polityki.
Zakres programowy konferencji będzie się skupiał w obrębie trzech pól tematycznych:

1.       Prezentacja dobrych praktyk w ramach międzysektorowej współpracy administracji publicznej, przedsiębiorców  oraz artystów (Polska, zagranica).

2.       Zdefiniowanie pojęcia sektora kreatywnego  i jego roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

3.       Sektor kreatywny w kształtowaniu regionów kreatywnych i współpracy transgranicznej – wyzwania dla polityki regionalnej.

Program konferencji oraz zjazdu dostępny jest na stronie internetowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury w zakładce Biznes.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Patronat medialny: Purposewszczecinie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *