Misja i Cele

MISJA:
Misją Stowarzyszenia Interclub Femina jest działanie na rzecz budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie dobrych praktyk, wartości i postaw obywatelskich.

 CELE:
Celem Stowarzyszenia Interclub Femina jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej, wspieranie postaw obywatelskich, a tym samym partycypowanie w polityki publiczne. To także upowszechnianie działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność.

CELE REALIZOWANE SĄ POPRZEZ:

  • Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą.
  • Organizowanie forów organizacji pozarządowych.
  • Organizowanie konferencji, debat i seminariów.
  • Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego.
  • Konsultowanie dokumentów strategicznych i prawa lokalnego.
  • Samopomocowe formy rozwiązywanie problemów społecznych.
  • Naukę języków obcych.
  • Wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, w tym aktywizację społeczną i zawodową kobiet.
  • Inicjatywy kulturalne i artystyczne, a także wymiana doświadczeń zawodowych i gospodarczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *