Nabór wniosków do Programu „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego Programu NCK „Dom Kultury+. Edukacja artystyczna”. Udział w programie zakłada współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury ze szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

Celem programu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego przy wykorzystaniu zasobów, którymi dysponują domy kultury oraz budowanie lokalnych koalicji na rzecz kultury w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

W dniach 1 sierpnia ? 7 września 2012 roku domy, ośrodki i centra kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami w ramach nauczania przedmiotów: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, zajęcia artystyczne, przewidzianymi w programach kształcenia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji, pliki do ściągnięcia oraz źródło: http://www.nck.pl/art,pl,aktualnosci,100159.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *