Nasze działania

Stowarzyszenie Interclub Femina od początku swojej działalności stawia sobie za cel rozwój społeczności lokalnej, dlatego też stało się inicjatorem i partnerem wielu pro-obywatelskich projektów.