Nowe wzory ofert

Przypominamy o wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań wchodzi w życie 3 września 2016 roku. Oznacza to, że we wszystkich konkursach ofert ogłaszanych od tego dnia trzeba posługiwać się nowymi formularzami wniosków, umów i sprawozdań.

W nowym rozporządzeniu w sprawie ofert wprowadzono dwa komplety wzorów formularzy:

  • zestaw wzorów formularzy dedykowany otwartym konkursom ofert (tzw. konkursom dotacyjnym) – formularze te dotyczą większości wniosków o dotacje składanych do samorządowych organów administracji publicznej;
  • zestaw wzorów formularzy dotyczących tzw. regrantingu (tryb z art. 14 ust 1a i 2 ustawy) – co jest nową procedurą konkursową, wprowadzoną nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.

Na marginesie warto zaznaczyć, że został także wprowadzony  ramowy wzór umowy dla zadań realizowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert – tzw. trybu małych grantów z art. 19a.

Zachęcamy do wejścia na stronę  http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/nowy-wzor-wniosku-o-dotacje/

a także odwiedzenia naszego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla Organizacji Pozarządowych  w Zgorzelcu, Warszawska 1/113, w którym, między innymi,  można bezpośrednio uzyskać pomoc w przygotowaniu i rozliczeniu oferty na realizację zadania publicznego.

Punkt jest czynny:

Poniedziałek –  9.00 – 12.00

Wtorek          – 9.00 – 13.00 i 16.00 – 19.00

Środa             – 16.00 – 19.00

     Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *