Sprawozdania Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda organizacja pozarządowa bez względu na wysokość obrotów, w tym również zerowych,ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 marca. Na tej podstawie sporządza CIT 8 i składa go do 31 marca w Urzędzie Skarbowym. Od bieżącego roku na dzień dzisiejszy obowiązują przepisy utrzymujące ten termin, chociaż przygotowywana jest zmiana w tym zakresie. Dopóki nie ma zmiany w przepisach, bazujemy na tym, co obowiązuje na dzisiaj.
Od bieżącego roku wszystkie dokumenty sprawozdawcze składamy wyłącznie w formie elektronicznej.
CIT 8 składamy za pomocą podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga, jeżeli organizacja nie posiada takiego podpisu, może upełnomocnić kogoś, kto taki podpis posiada.
Kwestią drugą jest sporządzenie sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek zysków i strat, informacje uzupełniające i dodatkowe).
To sprawozdanie musi być również przygotowane w formie elektronicznej i podpisane przez cały Zarząd do 31.03. ( to można przez e-PUAP).
Po zatwierdzeniu sprawozdań przez organ statutowy upoważniony do tego ( Walne Zebranie) w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego, najczęściej do 30 czerwca ,należy go maksymalnie w 10 dni od dnia zatwierdzenia złożyć wraz z uchwałą zatwierdzającą do US. Te dokumenty można złożyć bezpłatnie przez e-PUAP.
Przypominamy warunek : każdy z członków Zarządu musi mieć zatwierdzony Profil Zaufany.
Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Profilu Zaufanego: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 
I tak przygotowane organizacje mają możliwość spokojnie zakończyć rok 2018.
W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu e-mail : interclub.femina@interia.pl
Powodzenia

Wyjazd kulturalno-edukacyjny do Wałbrzycha

EinladungPL Wałbrzych

Szanowni Państwo, tym razem z naszymi partnerami SKT Görlitz ( Zespół Kompetencji Seniorów), GÜSA e.V ( Transgraniczna Sieć Pracy Socjalnej w Görlitz oraz Miejskim klubem Seniora w Zgorzelcu udajemy się na wycieczkę kulturalno-edukacyjną do Wałbrzycha.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo w odnośniku  EinladungPL Wałbrzych

Zachęcamy Państwa do udziału zarówno w celach kulturalno-edukacyjnych jak i integracyjnych. Osoby, które uczestniczyły w naszych wspólnych wyjazdach wiedzą, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc warto zgłosić się wcześniej.

W imieniu organizatorów

Hanna Ilnicka

 

 

Szkolenia „ABC księgowości w NGO”

Szanowni Państwo

Inkubator NGO w Zgorzelcu zaprasza na dwie edycje  szkolenia „ABC księgowości w NGO”.

Data obu szkoleń 4.03.2019r.

I.  godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

II. godz.16.00 w Stowarzyszeniu Interclub Femina w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1/113

W programie m. innymi:

1.Sposoby prowadzenia księgowości w organizacjach.

  1. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
  2. Polityka rachunkowości – elementy składowe.
  3. Omówienie technik księgowania „papierowo” i komputerowo.
  4. Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (możliwości dotyczące sprawozdań).
  5. Omówienie wzorów sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych obowiązujące za rok 2018 r.
  6. Omówienie treści i informacji zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnej.
  7. Ewidencja uproszczona przychodów i kosztów.
  8. Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
  9. Działania odpłatne a VAT w organizacjach.
  10. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Prowadzącym  szkolenie będzie Pan Marcin Babiuch, magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych na Dolnym Śląsku. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1.03.2019 drogą e-mail : inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com lub telefonicznie 609132953.