Warsztaty kosmetyczne w Feminie

Rozpoczęłyśmy cykl warsztatów kosmetycznych w Feminie. Tym razem z Panią Sylwią Wojsiat – Chromik.

 W każdym wieku, w różnorodnym gronie kilku fajnych kobiet możemy popatrzeć na siebie z dystansem. I tak się zdarzyło tym razem.

„Akceptuję siebie pomimo, iż nie jestem piękna, powiedziała jedna z uczestniczek.

A  ja nie chcę na siebie nawet spojrzeć, powiedziała druga – i odwróciła lusterko…”

Po czym okazało się, że kilka godzin poznawania siebie, swoich atutów spowodowało, że odważnie zrobiłyśmy sobie selfie. Frajdę miałyśmy z tego spotkania :). Dziękujemy sobie nawzajem, dziewczyny :). Dziękujemy, Pani Sylwio 🙂

https://www.facebook.com/search/top/?q=sylwia%20wojsiat-chromik

Centrum dla dziecka i całej rodziny w Görlitz

Zachęcamy do zainteresowania się ciekawą inicjatywą na rzecz dziecka i rodziny 🙂

w najbliższy wtorek, 13 lutego 2018 r. w budynku przy ul. Jakobstrasse 5 w Görlitz o godzinie 17.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych dot. nowo powstającego polsko-niemieckiego projektu „Centrum dla dziecka i całej rodziny” w Görlitz.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu i poznaniu nowego miejsca na mapie Görlitz/Zgorzelca w całości dedykowanemu dziecku i rodzinie.

W załączniku  informacja o spotkaniu.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Magdalena Zielińska-König

Projekt „KommSpielen bei JakobsEnkeln“ Görlitz

Email: jakobsenkel@gmail.com

 

Informacja – Kawiarnia dla całej rodziny w Görlitz

 

Konkursy UMWD

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem nowego konkursu ogłoszonym przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wsparcia-dzialan-na-rzecz-rozwoj-11/

i włączenie się w przygotowanie

Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/zaproszenie-do-prac-nad-projektem-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-5/