Pilotażowy program wolontariatu długoterminowego

Federacja Inicjatyw Oświatowych, działając w partnerstwie z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej ?FALA? zaprasza wiejskie, lokalne organizacje do udziału w konkursie na organizację goszczącą wolontariuszy. Każda organizacja, która przejdzie pozytywnie rekrutację, tj. w terminie  złoży atrakcyjną merytorycznie ofertę wykorzystania pracy wolontariusza, może przyjąć na pół roku wybranego pełnoetatowego wolontariusza. FIO pomoże załatwić formalności i sfinansuje utrzymanie wolontariusza w organizacji do 1700 zł/m-c. Należy dobrze przygotować ofertę, nie przespać terminu i spełnić wymagane warunki. Organizacja może zgłosić własnego wolontariusza, o ile jest osoba pełnoletnią, niepracującą, z co najmniej licencjackim wykształceniem i mieszka poza gminą, w której ma siedzibę organizacja.
Dzięki wolontariuszowi organizacja może:
? ożywić i poszerzyć zakres działalności (np. poszerzyć edukacje dzieci o edukacje rodziców)
? zwiększyć osobowe zaangażowanie w realizowane zadania (np. jako wsparcie dla nauczyciela zajęć pozalekcyjnych, świetlicy lub przedszkola)
? skorzystać z pracy rąk, umysłu i ?świeżego spojrzenia? nowego współpracownika (np. tworząc materiały promujące organizację w środowisku lokalnym)
? zrobić wreszcie to, czego do tej pory nie miał kto zrobić (np. wyszukać nowe konkursy dotacyjne czy inne ważne dla organizacji informacje).
Ofertę przyjęcia wolontariusza można złożyć samodzielnie lub wspólnie z inną organizacją, zwłaszcza wtedy gdy jedna organizacja nie może zagwarantować  pełnego wykorzystania pracy wolontariusza (8 godz. dziennie).
Właśnie Twoja organizacja może być jedną z pierwszych w Polsce biorących udział w nowatorskim, pilotażowym programie wolontariatu długoterminowego!
Szczegółowe informacje i dokumenty www.srw.fio.org.pl
Na pytania i wątpliwości odpowiada koordynatorka projektu: Małgorzata Suwaj m.suwaj@fio.org.pl;  796539290.

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/informacje-ngo/artykul/przyjmij-wolontariusza/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *