Podsumowanie debaty „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”

Debata przeprowadzona przez stowarzyszenie Interclub Femina we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych spełniła zakładany przez organizatorów cel – poruszyła tematy trudne, z którymi zarówno pracownicy i przedstawiciele administracji publicznej, jak i reprezentujący organizacje pozarządowe mają na co dzień do czynienia, a przy których rozwiązywaniu brakuje standardów postępowania.
Debata została podzielona na dwie części. W pierwszej części przedstawione zostały tematy równego traktowania (dr Anna Wróbel) oraz partycypacji osób starszych w polityki publiczne (Patrycja Żygadło-Sałęga), które stały się przyczynkiem do dalszej dyskusji moderowanej już w drugiej części przez przewodniczącą stowarzyszenia Hannę Ilnicką.
Najważniejszymi wnioskami z debaty są:
1. Tytuł ?Krajowego Programu działań na rzecz równego traktowania na lata 2013- 2015? powinien mieć zmieniony okres trwania. Jesteśmy w połowie roku 2013 i do dzisiaj procedura wdrażania nie została zakończona. Program i narzędzia do jego funkcjonowania są potrzebne, aby móc powiedzieć, że osoby starsze są w równy sposób traktowane z innymi grupami społecznymi.
2. Strategie integracji społecznej opracowywane na wieloletni okres powinny być monitorowane i poddawane ewaluacji.
3. System aktywizacji zawodowej obejmujący osoby powyżej 50 roku życia powinien być tak skonstruowany, aby rzeczywiście dać tym osobom możliwości do podjęcia pracy.
4. Należy nagłaśniać problemy przemocy wobec osób starszych poprzez kampanie informacyjne/medialne. Należy też stworzyć system pomocy tym osobom.
5. Nie ograniczać dostępu do usług medycznych ? profilaktyka i leczenie osób starszych.
6. Zmienić dyskryminujące zapisy dotyczące ograniczenia wiekowego w projektach PO KL.
7. Konieczne jest stworzenie systemowych rozwiązań do wparcia rodziny w opiece nad osobami starszymi (zależnymi) oraz w opiece nad osobami starszymi samotnymi poprzez usługi ambulatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *