Podsumowanie Tygodnia Aktywności Obywatelskiej

W ramach Tygodnia Aktywności Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, odbywającego się w dniach 20.05.-27.05., członkowie Stowarzyszenia Interclub Femina wraz z pracownikami Lokalnego Inkubatora NGO w Zgorzelcu podjęli się zorganizowania szeregu działań, podejmujących tematy aktywizacji i partycypacji obywatelskiej, tj. Dni Drzwi Otwartych w Stowarzyszeniu, konferencję poświęconą bezpieczeństwu osób starszych we współpracy z Komendą Powiatową Policji oraz debatę, traktującą o sytuacji społecznej seniorów w powiecie zgorzeleckim.

Dni Drzwi Otwartych 20.05.-24.05.

Dni Drzwi Otwartych w Stowarzyszeniu Interclub Femina zostały pomyślane jako akcja informacyjna o prowadzonych działaniach stowarzyszenia. Środowisko Trzeciego Sektora w powiecie zgorzeleckim, mimo sporej liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych, jest ciągle mało rozpoznawalne. Dlatego też członkowie Stowarzyszenia wraz z pracownikami Inkubatora postanowili wyjść z inicjatywą do społeczności lokalnej, zapraszając do biura każdego, kto dysponował chwilą wolnego czasu do zapoznania się z profilem i obszarami działań stowarzyszenia oraz aktualnie prowadzonymi przedsięwzięciami.

Konferencja ?Powiedz nie ? to nie boli? 23.05.2013.

Konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie Interclub Femina we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu, a jej głównym tematem było bezpieczeństwo osób starszych. Zaproszonym seniorom  funkcjonariusze wydziału prewencji KPP w Zgorzelcu opowiedzieli o sytuacjach zagrożenia, wykroczeniach oraz o przestępstwach dokonywanych na osobach starszych oraz o sposobach ustrzegania się przed nimi. W trakcie konferencji uczestnicy mieli także okazję porozmawiać z doradcą Punktu Informacji Prawnej i Obywatelskiej.

Debata ?Aktywny Senior ? najlepszy rzecznik swoich społeczności? 27.05.2013.

Debata została zorganizowana we współpracy ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych jako podsumowanie projektu ?Aktywny Senior ? najlepszy rzecznik swoich społeczności? w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.  Stowarzyszenie zaprosiło do rozmowy na temat sytuacji osób starszych przedstawicieli administracji publicznej,  rad seniorów oraz organizacji pozarządowych reprezentujących środowiska senioralne. Ponadto podczas debaty podjęte zostały tematy partycypacji osób starszych w politykę publiczną oraz ich równe traktowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *