Potrzebujesz zmiany? Chcesz rozwijać swoją organizację? Weź udział w programie „Profesjonalna organizacja”

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszenie – Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych ?Tratwa” zapraszają do udziału w programie edukacyjnym ?Profesjonalna Organizacja?, skierowanym do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych w KRS, z siedzibą na terenie Dolnego Śląska.

UCZESTNICY: Program skierowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które odczuwają potrzebę zmian, nowych rozwiązań strategicznych, profesjonalnego impulsu rozwojowego oraz są gotowe do podejmowania nowych wyzwań.

ZAKRES WSPARCIA: Program obejmuje doradztwo zindywidualizowane oraz opiekę Tutora, który posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową oraz budowaniu partnerstw wewnątrz- i międzysektorowych. W ramach programu przeprowadzona zostanie m.in. analiza mocnych i słabych stron organizacji (analiza SWOT) oraz opracowany Plan Rozwoju Organizacji. Spotkania z Tutorem będą dostosowane do potrzeb organizacji, w terminie i miejscu wspólnie ustalonym przez organizację i tutora. Tutorzy dojeżdżają do siedziby organizacji.

Warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w terminie zaproponowanym przez realizatorów projektu we Wrocławiu,  jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zapoznanie się z regulaminem) oraz kserokopii odpisu z KRS.

Termin przesyłania formularzy: do 15.01.2013r.

Wypełnione formularze (poniżej) prosimy o przesłanie na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl lub na numer faks (71) 793 23 24. Formularz można dostarczyć również osobiście na adres pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 Wrocław.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 Anna Bogucka, tel. 71 793 23 24, anna.bogucka@dfop.org.pl

Udział w Programie jest bezpłatny.

 Serdecznie proszę również o promocję doradztwa  wśród organizacji współpracujących i partnerskich.

 Program ?Profesjonalna organizacja? realizowany jest w ramach projektu ?Tworzenie Lokalnych inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin udziału w doradztwie zindywidualizowanym w ramach programu _Profesjonalna organizacja-1

Załacznik 1_ Formularz zgłoszeniowy-1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *