Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy

W ramach projektu innowacyjnego ?Fundusz Pożyczkowo ? Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej? został powołany Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy. Od kwietnia 2012 Fundusz oferuje pożyczki dla organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną oraz spółdzielni socjalnych z województwa dolnośląskiego.

Dzięki Funduszowi podmioty ekonomii społecznej zyskują dostęp do kapitału, którego z różnych powodów nie mogły uzyskać z innych źródeł. Dlatego zachęcam Was do przekazywania informacji  i możliwości korzystania z Funduszu organizacjom z którymi pracujecie.

W celu uproszczenia i dostosowania wymogów do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej została zaproponowana pożyczka w dwóch formach.

  • Pierwsza forma pożyczki ? STANDARD – jest udzielana w celu zabezpieczenia płynności finansowej. Wysokość pożyczki: od 3 000 zł do 150 000 zł
  • Druga forma pożyczki ? START GO – jest udzielana podmiotom ekonomii społecznej, które chcą podjąć działalność zarobkową lub wprowadzić nowy produkt do prowadzonej już działalności. Istotną rolę w procesie udzielania pożyczki pełni Opiekun Finansowy, który odpowiada za kontakty z ubiegającym się o pożyczkę podmiotem ekonomii społecznej oraz  za pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Wysokość pożyczki od 3 000 zł do 150 000 zł

W ramach oferty realizowane  jest również Wsparcie okołofunduszowe. Wsparcie okołofunduszowe dotyczy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej objętych wsparciem. Zarządzanie finansami rozumiane jako podejmowanie decyzji skąd i w jaki sposób pozyskiwać przychody pieniężne oraz na jakie kierunki przeznaczyć i w jakich formach wydatkować nagromadzone zasoby pieniężne, aby w możliwie najpełniejszy sposób realizować cele danego podmiotu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://pfp.pdll.pl/przewodnik/o-funduszu lub http://wroclaw.owes.pl/strony/przedsiebiorczosc-spoleczna/

Do pobrania: Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *