PRACA DLA DORADCY W REGIONALYM PUNKCIE KONSULTACYJNO-DORADCZYM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (WROCŁAW)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zwraca się z prośbą                 o wycenę zadań doradcy w Regionalnym Punkcie Konsultacyjno-Doradczym                                   dla organizacji pozarządowych.

Do zadań doradcy będzie należało:
1) Doradzanie na etapie przygotowania wniosków aplikacyjnych, ofert, właściwej konstrukcji budżetu projektu, zarządzania projektem oraz doradzanie w trakcie jego realizacji.
2) Doradztwo w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i dotacji budżetu Województwa Dolnośląskiego.
3) Doradztwo w zakresie prawidłowości opisywania dokumentów finansowo-księgowych oraz ich księgowania.
4) Pomoc w przygotowaniu finansowych dokumentów sprawozdawczych według zasad obowiązujących w UMWD.
5) Doradztwo na etapie przygotowania wniosków o płatność,  sprawozdań z realizacji zadań publicznych, projektów.
6) Doradztwo na etapie zakładania i likwidowania organizacji, prowadzenia bieżącej działalności organizacji.
7) Informowanie o możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej oraz ze środków publicznych.
8) Sporządzanie raz w miesiącu artykułu na temat aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych oraz na temat rozliczania projektów i zasad finansowania.
9) Przekazywanie na bieżąco wszystkich maili do Koordynatora Punktu Konsultacyjno-Doradczego, na adres:konsultacje_ngo@dolnyslask.pl.
10) Przygotowywanie raz w miesiącu analizy w zakresie udzielanego poradnictwa na potrzeby Regionalnego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych.

 

Zadania w/w dotyczą w szczególności projektów realizowanych ze źródeł zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z budżetu państwa, z budżetów samorządów.
Usługa będzie realizowana w siedzibie UMWD przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu od lutego  2016 roku do grudnia 2016 roku, dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki, min. 5 godzin każdego dnia, przy czym jednego dnia w godzinach od 8.00 do 13.00, a drugiego od 11.00 do 16.00; min. 35 godzin w miesiącu, natomiast w grudniu min. 25 godzin, max. 445 godzin w roku. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie także w formie telefonicznej, faksowej i e-mailowej. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania kart ewidencji porad i konsultacji z każdego udzielonego doradztwa/konsultacji. Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz propozycji godzinowego wynagrodzenia brutto oraz netto (wraz z informacją czy zostanie złożony wniosek o ubezpieczenie ZUS) do dnia 6  stycznia 2016 r. na adres: mateusz.makarewicz@umwd.pl
CV powinno zawierać ?Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone podpisem?.
Odpowiedź na zapytanie nie oznacza obowiązku zawarcia umowy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *