Prace nad projektem programu współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, a także inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Dolnego Śląska do prac nad programem współpracy.

W związku z rozpoczęciem przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego prac nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok” zapraszamy do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Propozycje do Programu należy zgłaszać do dnia 15 sierpnia br. za mocą zamieszczonego poniżej formularza na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław
lub
elektronicznie na adres: iwona.lyp@umwd.pl

Formularz do pobrania na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/zaproszenie-do-prac-nad-projektem-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2/

Po zebraniu wszystkich wniesionych propozycji przygotowany zostanie projekt „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”, który następnie zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych zgodnie uchwałą nr IX/134/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *