„PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”

Zasadniczym celem projektu „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” jest zwiększenie skuteczności dotychczasowych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Głównym założeniem zainicjowania współpracy klastrowej w danym regionie będzie podniesienie poziomu „samowspierania się”, czyli koordynacji i integracji działań NGO w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez adaptację nowoczesnego narzędzia współpracy – KLASTRA.

Wytworzonym w trakcie prac projektowych podstawowym narzędziem zwiększającym skuteczność działań zarówno pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne jak i organizacji pozarządowych, które wspierają osoby niepełnosprawne, będzie innowacyjny model klastra. Poprzez uniwersalizm zastosowania klaster umożliwi ukierunkowanie działań wspierających w określonym przez inicjatorów klastra regionie.

Budowę założeń uniwersalnego podejścia do Klastra Społecznego poprzedziło szereg działań badawczych umożliwiających wyszczególnienie i przetransportowanie najlepszych cech istniejących klastrów biznesowych na grunt współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi.

Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie szczegółowej procedury postępowania inicjującego i zakładającego formy organizacyjne klastra. Opisy procedur uwzględniają między innymi zmienność organizacyjną organizacji pozarządowych, których wielkość, aktywność i siła oddziaływania jest na terenie całej Polski bardzo różna.

Więcej informacji oraz źródło: http://progressus.info/o-projekcie.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *