Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – działanie 9.5

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłasza konkurs otwarty nr: I/9.5/A/12 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 ?Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich?, obejmujące: Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące: działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od 22.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

Szczegóły: http://efs.dolnyslask.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *