Regionalny Konkurs Grantowy 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym poniżej w podanym źródle.

Źródło: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1424

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *