Różni, ale równi – kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym

Kryzys męskości  a rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn? Krytyczna analiza współczesnych przekazów medialnych na temat ról społecznych kobiet i mężczyzn. Zapraszamy na film!

Współcześnie wiele się mówi na temat kryzysu męskości i roli mężczyzn w życiu prywatnym i w sferze zawodowej. Coraz częściej słychać głosy  na temat roli i znaczenia mediów w kreowaniu wizerunku zarówno kobiet jak i mężczyzn, który bywa opresyjny i krzywdzący dla obu płci. Okazją by przyjrzeć się problemowi i podzielić się swoimi obserwacjami, będzie spotkanie edukacyjne ?Rola mediów w kształtowaniu wizerunku kobiet i mężczyzn w kulturze i społeczeństwie?. Połączone będzie ono z projekcją filmu ?Maska Twardziela?. Odbędzie się ono 18 października 2012 w Kinie PoZa NoVa, w Miejskim Dom Kultury, przy ul. Parkowej 1 w  Zgorzelcu. Seans zaczyna się o godz. 18:00 i jest bezpłatny.

Film będzie wstępem do dyskusji, na którą zaproszone zostaną osoby związane z mediami, środowiskiem pozarządowym, które zajmują się tą problematyką. Zapraszamy na projekcję filmu Maska Twardziela, w którym w ciekawy sposób został przedstawiony mechanizm tworzenia tożsamości i roli społecznej związanej ze współczesnym pojmowaniem męskości i roli mężczyzn w życiu prywatnym i społecznym.

Materiał filmowy do obejrzenia którego serdecznie zapraszamy porusza również  trudne, ale bardzo istotne zagadnienie przemocy obecnej we współczesnych mediach i kulturze popularnej. Jest to bardzo istotne w kontekście kształtowania przekazu medialnego, który dotyczy wizerunku kobiet i mężczyzn. Spotkanie ma charakter otwarty i zapraszamy wszystkich zainteresowanych, ale w szczególności przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i działaniami dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli/lki oraz osoby zatrudnione w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu i w darmowej projekcji na adres mailowy: inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com lub malgosia.barrek@dfop.org.pl, telefonicznie pod nr telefonu: 71 793 23 24 lub 75 641 21 42.

Partnerami przy organizacji wydarzenia są:

Stowarzyszenie Interclub Femina ze Zgorzelca

Kino Poza Nova ze Zgorzelca

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym? przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Kontakt:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

www.dfop.org.pl

tel. 71 793 23 24

malgosia.barrek@dfop.org.pl

Stowarzyszenie Interclub Femina

Lokalny Inkubator NGO w Zgorzelcu

tel. 75 641 21 42

inkubatorngo.zgorzelec@gmail.com

Projekt ?Różni, ale równi ? kobiety i mężczyźni w życiu lokalnym ? kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz równości płci w miejscu pracy w administracji i sektorze pozarządowym w regionie Dolnego Śląska? jest realizowany przy wsparciu finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *